Goriška statistična regija

statistična regija Slovenije
(Preusmerjeno s strani Goriška regija)

Goriška regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Goriška statistična regija
Prebivalstvena piramida za leto 2019 - Goriška

Goriška statistična regija v besediUredi

Goriška regija leži na zahodu države, ob italijanski meji. Julijske Alpe, reka Soča in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti regije. Največje urbano središče je Nova Gorica.

Po površini je goriška statistična regija približno enako velika kot osrednjeslovenska, po številu prebivalcev pa je skoraj petkrat manjša. V 2019 je bilo prebivalstvo te regije 6 % prebivalstva celotne Slovenije. Je ena naših redkeje poseljenih regij. V 2019 je  na enem kvadratnem kilometru njene površine  prebivalo povprečno 51 prebivalcev. Po povprečni starosti prebivalcev  (v 2019: 44,9 leta) se je ta regija med preostalimi dvanajstimi uvrstila na drugo mesto, za pomursko (45,5 leta). To pomeni, da je bila starostna sestava prebivalstva te regije manj ugodna. Delež prebivalcev, starih 65 let ali več, je bil tukaj najvišji, 22,6-odstoten. Tudi indeks staranja je tukaj dosegel eno najvišjih vrednosti: 153 (to pomeni, da je bilo med prebivalci te regije na vsakih 100 otrok, tj. oseb, mlajših od 15 let, povprečno 153 oseb, starih najmanj 65 let. Delež živorojenih otrok, katerih matere oz. starša ob njihovem rojstvu nista bila poročena, je bil v tej regiji najnižji (48,6 %). Najnižji je bil tudi delež otrok, starih 1–5 let, ki so bili vključeni v vrtce (77,5 %). S številom študentov na 1.000 prebivalcev (37) pa se je ta regija uvrstila na prvo mesto.

Splošno zadovoljstvo z življenjem so prebivalci goriške regije ocenili v povprečju enako kot prebivalci gorenjske regije: z oceno 7,7 (od 10). Delež gospodinjstev, ki so živela v stanovanjih v slabem stanju (s puščajočo streho, z vlažnimi stenami, temelji ali tlemi, s trhlimi okenskimi okvirji ali tlemi), je bil v tej regiji največji,  29-odstoten. Zunaj regije svojega prebivališča je v 2019 delalo 16 % delovno aktivnih prebivalcev goriške regije, kar v primerjavi z drugimi regijami ni bilo veliko. Nižjo vrednost tega podatka je imela le še osrednjeslovenska statistična regija (10 %). Po številu osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev (621) in tudi po njihovi povprečni starosti (11,7 leta) se je ta regija v 2019 uvrstila na prvo mesto. Količina komunalnih odpadkov na prebivalca, ki je v 2019 nastala v tej regiji (537 kg), je bila za 28 kg večja od slovenskega povprečja; ločeno je bilo  tukaj zbranih 69 % komunalnih odpadkov, ker je bilo manj od povprečja v celi Sloveniji. Tukajšnjim gospodinjstvom je bilo iz javnega vodovoda dobavljenih 40,4 m3 vode na prebivalca. Delež odpadne vode iz javne kanalizacije, ki je bila pred izpustom prečiščena, je bil v tej regiji drugi najnižji (63 %).[1]

 
Delež prebivalstva po velikih starostnih skupinah - 65 ali več let, Statistične regije, 2019 - STAGE

Goriška statistična regija v številkahUredi

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2019
2.325
Gostota naseljenosti, 1. 7. 2019
50,7
Število prebivalcev, 1. 7. 2019
118.008
Povprečna starost prebivalcev , 1. 7. 2019
44,9
Naravni prirast, 2019
- 286
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%), 1. 7. 2019
14,8
Število učencev, 2019/2020
10.766
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%), 1. 7. 2019
22,6
Število dijakov, 2019/2020
4.013
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
- 2,4
Število študentov, 2019/2020
4.401
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
6,1
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču), 2019
50.122
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
3,6
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2019
41.379
Prebivalci, stari 15-64 let, z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (%), 1. 1. 2019
19,3
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2019
6.027
Prebivalci, stari 25-64 let, z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (%), 1. 1. 2019
30,3
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR), 2019
1.678,26
Stopnja delovne aktivnosti (%), 2019
68,0
Število podjetij, 2019
12.022
Število izdanih gradbenih dovoljenj (na 1.000 prebivalcev), 2019
3,0
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR), 2019
2.443
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj), 2019
20.707
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016
30.989
Obsojeni polnoletni in mladoletni (na 1.000 prebivalcev), 2019
1,4
Število prihodov turistov, 2019
536.475
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) , 31. 12. 2019
62
Število prenočitev turistov, 2019
1.255.914
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca), 2019
386
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Občine v statistični regijiUredi

Glej tudiUredi

Zunanje povezaveUredi

ViriUredi

  1. "Slovenske statistične regije in občine v številkah, SURS".