Gorenjska statistična regija

statistična regija Slovenije
(Preusmerjeno s strani Gorenjska regija)

Gorenjska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Gorenjska statistična regija
Prebivalstvena piramida za leto 2019 - Gorenjska

Gorenjska statistična regijaUredi

Ta regija je skoraj v celoti alpska in deloma zaščitena kot narodni park. Njena značilnost so visoke gore, med katerimi je najvišji Triglav, simbol slovenstva. Največje urbano in gospodarsko središče je mesto Kranj. Razgiban relief in podnebje sta dobra osnova za turistično dejavnost.

V gorenjski statistični regiji, naši po številu prebivalcev četrti največji regiji, je v 2019 živelo 10 % prebivalcev Slovenije. Število moških in število žensk sta bili v tej regiji najbolj uravnovešeni; razlikovali sta se le za 19 (toliko več je bilo namreč moških). Gostota poseljenosti je bila tukaj nižja od slovenskega povprečja. Ta regija je bila tretja po deležu prebivalcev, starih 0–14 let; bilo jih je 15,9 % (pred njo sta se uvrstili osrednjeslovenska s 16,0 % in jugovzhodna Slovenija s 16,2 %). Ta regija je bila ena od treh naših regij, ki so v letu 2019 imele pozitiven naravni prirast. Znašal je 0,5 na 1.000 prebivalcev. Selitveni prirast, ki je bil pozitiven v vseh slovenskih regijah, pa je tukaj znašal 9,0 na 1.000 prebivalcev. Med prvimi tremi je bila ta regija še po deležu tretjerojenih otrok ali otrok višjega reda – poleg jugovzhodne Slovenije in posavske statistične regije. V vsaki od omenjenih treh je ta delež znašal več kot 18 %.

Izobrazbena sestava prebivalstva je bila v tej regiji v 2019 ugodna: delež prebivalcev brez izobrazbe, z nepopolno osnovno šolo ali z največ dokončano osnovno šolo je bil namreč nižji, delež prebivalcev z višje- ali visokošolsko izobrazbo pa višji od slovenskega povprečja. Stopnja tveganja revščine in stopnja tveganja socialne izključenosti sta bili tukaj na ravni regij najnižji (prva je bila 7,8-odstotna, druga 9,6-odstotna). V gorenjski regiji je v 2019 delovalo več kot 20.600 podjetij. V njih je delalo skoraj 80.000 oseb. Povprečna mesečna neto plača je v 2019 v tej regiji znašala 1.120 EUR, kar je bilo za odstotek manj od slovenskega povprečja. BDP na prebivalca te regije je v 2019 znašal 20.790 EUR, kar je bilo tudi manj od povprečja v celi Sloveniji. Splošno zadovoljstvo z življenjem so prebivalci te in goriške regije ocenili v povprečju z oceno 7,7 (od 10), ki je bila najvišja povprečna ocena na ravni regij.[1]

 
Gradbena dovoljenja - stanovanjske stavbe, Statistične regije, 2019 - STAGE

Gorenjska statistična regija v številkahUredi

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2019
2.137
Gostota naseljenosti , 1. 7. 2019
96,3
Število prebivalcev, 1. 7. 2019
205.717
Povprečna starost prebivalcev , 1. 7. 2019
43,1
Naravni prirast, 2019
111
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%), 1. 7. 2019
15,9
Število učencev, 2019/2020
20.049
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%), 1. 7. 2019
20,2
Število dijakov, 2019/2020
7.375
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
0,5
Število študentov, 2019/2020
7.226
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
9,0
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču), 2019
91.059
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
9,5
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2019
69.142
Prebivalci, stari 15-64 let, z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (%), 1. 1. 2019
18,0
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2019
9.264
Prebivalci, stari 25-64 let, z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (%), 1. 1. 2019
31,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR), 2019
1.724,99
Stopnja delovne aktivnosti (%), 2019
69,3
Število podjetij, 2019
20.619
Število izdanih gradbenih dovoljenj (na 1.000 prebivalcev), 2019
1,5
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR), 2019
4.276
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj), 2019
20.790
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016
31.391
Obsojeni polnoletni in mladoletni (na 1.000 prebivalcev), 2019
1,8
Število prihodov turistov, 2019
1.481.122
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev), 31. 12. 2019
55
Število prenočitev turistov, 2019
3.542.488
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca), 2019
382
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Občine v statistični regijiUredi

Glej tudiUredi

Zunanje povezaveUredi

ViriUredi