Gorenjska statistična regija

statistična regija Slovenije
(Preusmerjeno s strani Gorenjska regija)

Gorenjska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Gorenjska statistična regija
Turistične nastanitvene zmogljivosti (ležišča), 2016

Gorenjska statistična regija v besediUredi

Ta regija je skoraj v celoti alpska in deloma zaščitena kot narodni park. Njena značilnost so visoke gore, med katerimi je najvišji Triglav, simbol slovenstva. Največje urbano in gospodarsko središče je mesto Kranj. Razgiban relief in podnebje sta dobra osnova za turistično dejavnost.

V gorenjski statistični regiji je v 2016 živelo 10 % prebivalcev Slovenije. Ta regija je izstopala po najvišjem deležu prebivalcev, starih 0–14 let (15,8 %). Naravni prirast v tej regiji je bil med najvišjimi (1,6 na 1.000 prebivalcev), selitveni prirast pa je bil negativen (–1,8 na 1.000 prebivalcev). Po deležu prebivalcev z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (29 %) je bila med preostalimi regijami druga. Stopnja brezposelnosti je bila v 2016 v tej regiji druga najnižja (6,1 %). Povprečna mesečna neto plača je bila malo pod slovenskim povprečjem (1.025 EUR).   Prebivalci te regije so bili v 2016 med najbolj zadovoljnimi, splošno zadovoljstvo z življenjem so ocenili z oceno 7,3 (od 10).

V regiji je delovalo skoraj 19.500 podjetij, v njih je delalo skoraj 71.400 oseb. Hitrorastočih  podjetij je bilo 67 ali 8 % med vsemi hitrorastočimi podjetji v Sloveniji. BDP na prebivalca je v 2016 znašal 17.269 EUR, kar je bilo manj od slovenskega povprečja. Ta regija je bila v 2016 prva po številu turističnih ležišč (bilo jih je več kot 28.600 ali 22 % vseh v Sloveniji). V tem letu so tukaj našteli več kot 2,2 milijona turističnih prenočitev. V tej regiji so tuji turisti ustvarili največ prenočitev  (24 %). V tej regiji so v 2016 prispevali skoraj 8 % investicij v varstvo okolja. Ta regija je bila prva tudi po deležu ločeno zbranih komunalnih odpadkov (74 %). Prva je bila tudi po količini vode, dobavljeni gospodinjstvom iz javnega vodovoda (45 m3 na prebivalca).[1]

Gorenjska statistična regija v številkahUredi

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2018
2.137
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2016
95
Število prebivalcev, 1. 7. 2016
203.654
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2016
42,5
Naravni prirast, 2016
334
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2016
1,6
Število učencev, 2016/2017
18.636
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2016
15,8
Število dijakov, 2016/2017
7.549
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2016
18,9
Število študentov, 2016/2017
7.839
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2016
- 0,1
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2016
84.531
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 7. 2016
20,1
Število zaposlenih oseb, 2016
71.017
Prebivalci, stari 15-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 7. 2016
28,6
Število registriranih brezposelnih oseb, 2016
6.920
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2016
7,6
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2016
1.570,01
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2016
63,0
Število podjetij, 2016
19.462
Število izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe, 2016
218
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2016
3.518
BDP na prebivalca, EUR, 2016
17.269
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016
31.391
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2016
2,0
Število prihodov turistov, 2016
946.194
Osebni avtomobili, št./100 preb., 31. 12. 2016
53
Število prenočitev turistov, 2016
2.224.930
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, kg/preb., 2016
390
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Gorenjska statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacijaUredi

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=349&tag=2979&cba=2.2,2.9,3,4.9,5,6.9,7,7.2&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1"

 
Indeks staranja, statistične regije, Slovenija, 2016

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občine v statistični regijiUredi

Glej tudiUredi

Zunanje povezaveUredi

ViriUredi