Gonadoliberin ali sproščevalni hormon gonadotropinov ali GnRH (angl. gonadotropins releasing hormone) je dekapeptidni hormon, ki ga izloča hipotalamus. Vloga v organizmu:

Struktura GNRH1 (iz PDB 1YY1) (gonadoliberin)