Glasoslovje

razločitvena stran Wikimedije

Glasoslôvje ima naslednje pomene:

  • fonetika, jezikoslovna veda, ki s stališča izgovarjave ali slušnosti preučuje zvočno stran jezika od glasu in naglasa do besedila.
  • fonologija, jezikoslovna veda, ki proučuje pomenskorazločevalno vlogo pojavov zvočne strani jezika.
  • Oboje hkrati.