Glasoslovje

razločitvena stran Wikimedie

Glasoslôvje ima naslednje pomene:

  • fonetika, jezikoslovna veda, ki s stališča izgovarjave ali slušnosti preučuje zvočno stran jezika od glasu in naglasa do besedila;
  • fonologija, jezikoslovna veda, ki proučuje pomenskorazločevalno vlogo pojavov zvočne strani jezika;
  • oboje hkrati.