Geopark

enotno območje, ki spodbuja varstvo in trajnostno uporabo geološke dediščine

Geopark je območje geološke dediščine, ki je prepoznano zaradi izstopajočega znanstvenega, ekološkega in kulturnega pomena na nacionalni ali nadnacionalni ravni. Geopark je zavarovano območje z mednarodno pomembno geologijo, znotraj katerega se išče trajnostni razvoj in ki vključuje turizem, ohranjanje, izobraževanje in raziskave, ki ne zadevajo samo geologije, ampak tudi druge pomembne znanosti.[1]

Geoparki iz različnih držav se združujejo v mreže geoparkov, s krovno, Global Geoparks Network, pod okriljem organizacije UNESCO.[2]

Leta 2005 je bil evropski geopark opredeljen kot: »ozemlje s posebno geološko dediščino in s trajnostnim teritorialnim razvojem... končni cilj evropskega geoparka je zagotoviti boljše zaposlitvene možnosti za ljudi, ki tam živijo.«[3]

Danes je geopark tako rekoč sinonim za Unescov geopark, ki je opredeljen in upravljan pod prostovoljnim pooblastilom UNESCO-vega Mednarodnega programa za geoznanost in geoparke (IGGP).[4] UNESCO zagotavlja standard za geoparke in certifikacijsko storitev za parke, ki zaprosijo zanj. Storitev je na voljo državam članicam Unesca.

UNESCO Globalna mreža geoparkov usklajuje dejavnosti številnih Unescovih globalnih geoparkov (UGGp) po vsem svetu. Razdeljen je na regionalna omrežja, kot je Evropska mreža geoparkov. EGN je bil zgodovinsko predhodnik UGGN, saj je bil ustanovljen leta 2000 s prvimi štirimi geoparki. Unescu se je pridružila leta 2001, leta 2005 pa se je v deklaraciji Madonie strinjala, da bo regionalna mreža UGGps, ki jo je leta 2004 ustanovil UNESCO.[5]

Prvo tako območje v Sloveniji je Geopark Karavanke, skupen projekt s sosednjo Avstrijo, ki je bil vključen v Unescovo mrežo leta 2013.[6]

V mrežo GGN je kandidiral tudi Geopark Idrija in bil leta 2017 tudi potrjen.

Vrste geoparkov uredi

Beseda geopark ni več odprta za proces inoviranja skozi produkcijo besed. Opredelile so ga različne organizacije s področja znanosti o Zemlji. Bistveni element definicije je, da mora biti geopark označen kot del mednarodne mreže geoparkov. Narodni park ni nujno geopark. Združene države imajo na primer sistem narodnih parkov, vendar nobeden od njih ni geopark. Kanada pa jih ima več.

Mreža geoparkov zahteva blagovno znamko mednarodnega znanstvenega združenja. Označujejo samo zavarovana območja, ki izpolnjujejo določene standarde, kot je predstavljeno zgoraj. Blagovna znamka ne vpliva na prejšnje stanje območja. Morda je že šlo za druge vrste parkov, kot je narodni park. Če se blagovna znamka geoparka odstrani, so to še vedno tiste druge vrste parkov.[7] Ne glede na vrsto je upravljanje, izvajanje oblasti nad območjem vedno nacionalno;[8] znanstvene organizacije nimajo suverenosti; so preprosto svetovalne in certifikacijske agencije, ki jih vodijo odločitve mednarodnih konvencij.

Nacionalni geoparki uredi

Nacionalni geopark je post de facto določitev UNESCO-a za »geografsko območje« ali transnacionalno geografsko območje, za katerega je že znano, da je »mednarodnega, regionalnega in/ali nacionalnega pomena« kot kandidat za geopark. Še ni certificiran za pripadnost regionalni ali svetovni mreži Unescovih geoparkov. Bil je »že vpisan« kot član neke druge mreže; to pomeni, da je »nacionalni geopark« nekakšna lebdeča kandidatura, ki jo je mogoče priključiti kateremu koli drugemu zanimivemu parku, po kateri priključitvi park izpolnjuje pogoje za imenovanje geoparka.[9] Tako imenovani kandidati se imenujejo »nacionalna mreža za geoparke«.[10] Če obstaja v državi članici, ji morajo pripadati tudi vsi geoparki regionalne mreže v tej državi, pa tudi globalna mreža.

Nekatera omrežja, iz katerih bi lahko bili izbrani Unescovi nacionalni geoparki, so območja svetovne dediščine, Agenda 21, program Človek in biosfera. UNESCO ponuja tudi seznam priporočenih tipov geositeov, kot so »minerali in mineralni viri«, »fosili«, itd.[11]

Nacionalna omrežja (ena za vsako državo) so mišljena kot spodnja raven sistema od spodaj navzgor. Podpirajo nacionalno ohranitev, izobraževanje, kulturni razvoj, raziskave in gospodarsko vzdržnost.[12] Obstaja nekaj prizadevanj za nadzor navzkrižja mandatov; na primer, fosilov ni dovoljeno prodajati, kar bi podpiralo trajnost, vendar bi delovalo proti ohranjanju. Za nekatere geoparke, kot je geopark Sitia (vzhodna Kreta), je konflikt med razvojem geoturizma in ohranjanjem arheoloških najdišč resen in doseže sodišča. Tako kot pri drugih ravneh geoparka so tudi parki predmet pregleda za ponovno certificiranje vsaka štiri leta.

Transnacionalni geoparki uredi

Transnacionalni geopark prečka državno mejo in se širi v dveh državah članicah. Park mora pripadati dvema nacionalnima geoparkoma, po enemu v vsaki državi, in enemu regionalnemu geoparku. Oba nacionalna geoparka sodelujeta pri pripravi enotne aplikacije, ki jo posredujeta tako v regionalno kot globalno mrežo. Park morata podpreti obe državi članici. Organi upravljanja v vsaki državi morajo sodelovati pri vzpostavitvi enotnega sklopa dejavnosti in strategij za celoten park. Imenujejo lahko dve sodelujoči upravi ali eno upravo.[13]

Certificirani transnacionalni geoparki so:

 • Geopark Karavanke
 • Globalni geopark Marble Arch Caves
 • Geopark Novograd – Nógrád
 • Muscau Arch / Łuk Mużakowa UNESCO Global Geopark

Regionalni geoparki uredi

Regionalni geopark je član neodvisne mreže geoparkov, ki se je z Unescom dogovorila za kandidate za globalno mrežo. Vsi člani regionalne mreže so a priori člani nacionalne mreže geoparkov. So tudi člani globalne mreže, če so za to certificirani. Regionalni geopark ne bi bil globalni geopark, če še ni certificiran kot tak ali če je njegova certifikacija potekla in je zaprosil za ponovno certifikacijo (status rumene karte).

Regija je več kot ena država. Trenutni seznam sprejetih regij je:

 • Mreža afriških geoparkov
 • Mreža azijsko-pacifiških geoparkov (APGN)
 • Evropska mreža geoparkov (EGN)
 • Mreža geoparkov Latinske Amerike in Karibov (LACGN)

Delujoči regionalni geopark uredi

Kanada ima nekaj geoparkov. Najbolj logična regionalna klasifikacija za te bi lahko bila »severnoameriška regionalna mreža geoparkov«, ki sledi predlagani celinski tradiciji za regije geoparkov. Vendar Združene države nimajo nobenih geoparkov, Mehika pa je zajeta v Latinsko Ameriko. V Severni Ameriki ni drugih narodov, ki bi jih lahko združili v regijo. ZDA in Izrael sta leta 2018 izstopila iz Unesca, ker sta menila, da je Unesco proti Izraelu.

Kanadski geoparki morajo po pravilih pripadati regionalni mreži, preden lahko zaprosijo za globalni status, a tega ni in ga v bližnji prihodnosti morda ne bo. Unesco zato Kanado obravnava kot poseben primer in dovoljuje nacionalnemu omrežju geoparkov, Canadian Geoparks Network, podelitev globalnih in zelenih kart. Regionalizacija, ki temelji izključno na celinah, se ni izkazala za praktično tudi za druge regije.

UNESCO Global Geopars uredi

Globalni geopark je tisti, ki je certificiran v največji možni meri in je zato član Unescove globalne mreže geoparkov. Sam po sebi je tudi član regionalne mreže geoparkov in tudi član nacionalne mreže geoparkov, če jo ima njegova država, ali transnacionalnega geoparka. Certifikat velja štiri leta, nato pa ga je treba ponovno certificirati. V jeziku certificiranja se ponovno certificiran globalni geopark imenuje »geopark z zeleno karto«.[14] Če geopark ne uspe ponovno certificirati, ima dve leti časa, v katerih je »geopark z rumeno karto«. Po dveh letih, če še vedno ni ponovno certificiran, je »geopark z rdečim kartonom«; torej ni več geopark in je odstranjen iz povezave ali skrbi Unesca. Za ponovno prijavo mora aplikacijo znova zagnati. Ponovno certificiranim geoparkom ni treba ohraniti istih meja; samo del se lahko ponovno certificira.

Seznam geoparkov po svetu uredi

 
Mreža parkov
 
Evropski geoparki
 1. Lushan Geopark – LR Kitajska (2004)
 2. Wudalianchi Geopark – LR Kitajska (2004)
 3. Songshan Geopark – LR Kitajska (2004)
 4. Yuntaishan Geopark – LR Kitajska (2004)
 5. Danxiashan Geopark – LR Kitajska (2004)
 6. Stone Forest Geopark – Shilin Geopark – LR Kitajska (2004)
 7. Zhangjiajie Sandstone Peak Forest Geopark – LR Kitajska (2004)
 8. Huangshan Geopark – LR Kitajska (2004)
 9. Reserve Géologique de Haute Provence – Francija (2004)
 10. Lesvos Island – Grčija (2004)
 11. Vulkaneifel European Geopark – Nemčija (2004)
 12. Maestrazgo Cultural Park – Španija (2004)
 13. Psiloritis Natural Park – Grčija (2004)
 14. Nature park Terra Vita European Geopark – Nemčija (2004)
 15. Copper Coast – Irska (2004)
 16. Marble Arch Caves European Geopark – Irska, Severna Irska (2004)
 17. Madonie Natural Park – Italija (2004)
 18. Rocca Di Cerere Geopark – Italija (2004)
 19. Nature Park Eisenwurzen – Avstrija (2004)
 20. European Geopark Bergstrasse–Odenwald – Nemčija (2004)
 21. North Pennines AONB – Združeno kraljestvo (2004)
 22. Park Naturel Régional du Luberon – Francija (2005)
 23. North-West Highlands – Združeno kraljestvo (2005)
 24. Geopark Swabian Alb – Nemčija (2005)
 25. Harz Braunschweiger Land – Nemčija (2005)
 26. Xingwen National Geopark – LR Kitajska (2005)
 27. Hexigten National Geopark – LR Kitajska (2005)
 28. Yandangshan National Geopark – LR Kitajska (2005)
 29. Taining National Geopark – LR Kitajska (2005)
 30. Hateg Geopark – Romunija (2005)
 31. Parco del Beigua – Italija (2005)
 32. Forest Fawr Geopark – Združeno kraljestvo (2005)
 33. Bohemian Paradise Geopark – Češka (2005)
 34. Sobrarbe-Pirineos Geopark – Španija (2010, 2014, 2018)
 35. Cabo de Gata-NÍJAR – Španija (2006)
 36. Naturtejo da Meseta Meridional Geopark – Portugalska (2006)
 37. Gea-Norvegica – Norveška (2006)
 38. Araripe Geopark – Brazilija (2006, 2010, 2014, 2018)
 39. Southern Canyons Pathways - Brazilija (2022)
 40. Seridó - Brazilija (2022)
 41. Fangshan Geopark – Hebei Province, LR Kitajska (2006)
 42. Leiqiong Geopark – Heinan Province, LR Kitajska (2006)
 43. Funiushan Geopark – Henan Province, LR Kitajska (2006)
 44. Wangwushan-Daimeishan Geopark – Henan Province, LR Kitajska (2006)
 45. Jingpohu Geopark – Heilongjiang Province, LR Kitajska (2006)
 46. Taishan Geopark – Shandong Province, LR Kitajska (2006)
 47. Sardenia Geominerario Park – Italija (2007)
 48. Papuk Geopark – Hrvaška (2007)
 49. Langkawi Geopark – Malezija (2007)
 50. English Riviera Geopark – Združeno kraljestvo (2007)
 51. Longhushan Geopark – LR Kitajska (2007)
 52. Zizong Geopark – LR Kitajska (2008)
 53. Adamello-Brenta Geopark – Italija (2008)
 54. Geo Mon – Wales VB (2009)
 55. Arouca – Portugalska (2009)
 56. Qinling Geopark – Shaanxi Province, LR Kitajska (2009)
 57. Alxa Desert Geopark – Notranja Mongolija, LR Kitajska (2009)
 58. Itoigawa Geopark – Japonska (2009)
 59. Toya Caldera and Usu Volcano Geopark - Japonska (2009)
 60. Unzen Volcanic Area Geopark – Japonska (2009)
 61. Shetland Geopark - Združeno kraljestvo (2009)
 62. Chelmos-Vouraikos Geopark - Grčija (2009)
 63. Novohrad-Nograd Geopark – Madžarska in SLovaška (2010)
 64. Magma Geopark - Norveška (2010)
 65. Basque Coast Geopark, Pais Vasco – Španija (2010)
 66. Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Campania – Italija (2010)
 67. Rokua Geopark – Finska (2010)
 68. Tuscan Mining Park, Toskana – Italija (2010)
 69. Vikos – Aoos Geopark – Grčija (2010)
 70. Stone hammer Geopark – Kanada (2010)
 71. Cliffs of Fundy – Kanada (2020)
 72. Tumbler Ridge – Kanada (2018)
 73. Discovery – Kanada (2020)
 74. PERCÉ – Kanada (2018)
 75. Leye-Fengshan Geopark – LR Kitajska (2010)
 76. Ningde Geopark – LR Kitajska (2010)
 77. San’in Kaigan Geopark – Japonska (2010)
 78. Jeju island Geopark ?oreja (2010)
 79. Dong Van Karst Plateau Geopark – Vietnam (2010)
 80. Sierra Norte de Sevilla Natural Park, Andaluzija – Španija (2011)
 81. Burren and Cliffs of Moher - Irska (2011)
 82. Katla – Islandija (2011)
 83. Bauges – Francija (2011)
 84. Apuan Alps – Italija (2011)
 85. Villuercaas-Ibores-Jara – Španija (2011)
 86. Muroto – Japonska (2011)
 87. Hong kong – LR Kitajska (2011)
 88. Tianzhushan - LR Kitajska (2011)
 89. Ore of the Alps – Avstrija (2018)
 90. Chablais Geopark – Francija (2012)
 91. Bakony-Balaton Geopark – Madžarska (2012)
 92. Batur Geopark – Indonezija (2012)
 93. Central Catalonia Geopark – Španija (2012)
 94. Sanqingshan – LR Kitajska (2012)
 95. Açores – Portugalska (2013)
 96. Karavanke/Karawanken – Slovenija in Avstrija (2013)
 97. Famenne - Ardenne - Belgija (2018)
 98. Arxan - LR Kitajska (2017)
 99. Dali-Cangshan - LR Kitajska (2018)
 100. Dunhuang - LR Kitajska (2019)
 101. Guangwushan-Nuoshuine - LR Kitajska (2018)
 102. Huanggang Dabieshan - LR Kitajska (2018)
 103. Jiuhuashan - LR Kitajska (2019)
 104. Keketuohai - LR Kitajska (2017)
 105. Leye Fengshan - LR Kitajska (2014, 2018)
 106. Mount Kunlun - LR Kitajska (2018)
 107. Qinling Zhonanshan - LR Kitajska (2013, 2017)
 108. Shennongjia - LR Kitajska (2017)
 109. Xiangxi - LR Kitajska (2020)
 110. Yanqing - LR Kitajska (2017)
 111. Yimengshan - LR Kitajska (2019)
 112. Zhangye - LR Kitajska (2020)
 113. Zhijindong Cave - LR Kitajska (2019)
 114. Zigong - LR Kitajska (2012, 2016)
 115. Vis Archipelago - Hrvaška (2019)
 116. Trooodos - Ciper (2019)
 117. Odsherred - Danska (2018)
 118. Vestjylland - Danska (2021)
 119. Imbabura - Ekvador (2019)
 120. Lauhanvuori-Hämeenkangas - Finska (2020)
 121. Saimaa - Finska (2021)
 122. Salpausselkä - Finska (2022)
 123. Beaujolais - Francija (2018)
 124. Causses du Quercy - Francija (2017)
 125. Massif des Bauges - Francija (2015, 2019)
 126. Monts D'Ardèche - Francija (2018)
 127. Ries - Nemčija (2022)
 128. Thuringia Inselsberg - Nemčija (2021)
 129. Muskauer Faltenbogen / Łuk Mužakowa - Nemčija, Poljska (2015, 2019)
 130. Grevena - Kozani - Grčija (2021)
 131. Kefalonia-Ithaca - Grčija (2022)
 132. Sitia - Grčija (2019)
 133. Reykjanes - Islandija (2019)
 134. Belitong - Indonezija (2021)
 135. Ciletuh - Palabuhanratu - Indonezija (2018)
 136. Gunung Sewu - Indonezija (2019)
 137. Rinjani-Lombok - Indonezija (2018)
 138. Toba Caldera - Indonezija (2020)
 139. Qeshm Island - Iran (2017)
 140. Alpi Apuani - Italija (2015, 2019)
 141. Aspromonte - Italija (2021)
 142. Cilento, Vallo di Diano e Alburni - Italija (2014, 2018)
 143. Maiella - Italija (2021)
 144. Pollino - Italija (2019)
 145. Sesia val Grande - Italija (2017)
 146. IzuU Peninsula - Japonska (2018)
 147. Mt. Apoi - Japonska (2019)
 148. Oki Islands - Japonska (2017)
 149. Mëllerdall - Luksemburg (2022)
 150. Comarca Minera, Hidalgo - Mehika (2017)
 151. Mixteca Alta, Oaxaca - Mehika (2018)
 152. M'goun - Maroko (2018)
 153. De Hondsrug - Nizozemska (2017)
 154. Rio Coco - Nikaragva (2020)
 155. Trollfjell - Norveška (2019)
 156. Colca y Volcanes de Andagua - Peru (2019)
 157. Estrela - Portugalska (2020)
 158. Terras de Cavaleiros - Portugalska (2018)
 159. Cheongsong - Južna Koreja (2017)
 160. Hantangang River - Južna Koreja (2020)
 161. Jeju Island - Južna Koreja (2018)
 162. Mudeungsan - Južna Koreja (2018)
 163. Buzău Land - Romunija (2022)
 164. Yangan-Tau - Rusija (2020)
 165. Džerdap - Srbija (2020)
 166. Geopark Idrija - Slovenija (2013, 2017)
 167. Courel Mountains - Španija (2019)
 168. El Hierro - Španija (2018)
 169. Granada - Španija (2020)
 170. Lanzarote and Chinijo Islands - Španija (2019)
 171. Las Loras - Španija (2017)
 172. Molina & Alto Tajo - Španija (2018)
 173. Origens - Španija (2018)
 174. Sierras Subbéticas - Španija (2010, 2014, 2018)
 175. Platåbergens - Švedska (2022)
 176. Ngorongoro Lengai - Tanzanija (2018)
 177. Satun - Tajska (2018)
 178. Kula-Salihli - Turčija (2019)
 179. Black Country - Združeno kraljestvo (2020)
 180. Geomôn - Združeno kraljestvo (2017)
 181. Grutas del Palacio - Urugvaj (2017)
 182. Dak Nong - Vietnam (2020)
 183. Non Nuoc Cao Bang - Vietnam (2018)

Sklici uredi

 1. Herrera-Franco, Gricelda; in sod. (2021). »Worldwide Research on Geoparks through Bibliometric Analysis«. Sustainability. 13 (3): 1175. doi:10.3390/su13031175.
 2. Herrera-Franco, Gricelda; in sod. (2021). »Worldwide Research on Geoparks through Bibliometric Analysis«. Sustainability. 13 (3): 1175. doi:10.3390/su13031175.
 3. Mc Keever, P.; Zouros, Nikolas (december 2005). »Geoparks: Celebrating earth heritage, sustaining local communities«. Episodes. 28 (4): 274–278. doi:10.18814/epiiugs/2005/v28i4/006.{{navedi časopis}}: Vzdrževanje CS1: samodejni prevod datuma (povezava)
 4. »International Geoscience and Geoparks programme (IGGP)«. www.unesco.org. UNESCO. 2021.
 5. »Introduction«. Geoparks. European Geoparks Network. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 31. marca 2023. Pridobljeno 22. avgusta 2022.
 6. »Geopark Karavanke-Karawanken po ugotovitvah mednarodne komisije UNESCO uvrščen v mednarodno mrežo Geoparkov«. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS. 21. marec 2013. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 3. aprila 2013. Pridobljeno 28. marca 2013.
 7. Farsani 2012, str. 40, Table 2.6
 8. Farsani 2012, str. 31
 9. UNESCO 2010, str. 3
 10. UNESCO 2010, str. 12
 11. UNESCO 2010, str. 5
 12. UNESCO 2010, str. 7
 13. »Operational Guidelines for transnational UNESCO Global Geoparks« (PDF). UNESCO Global Geoparks (UGGp). Pridobljeno 28. avgusta 2022.
 14. UGGpC 2016, str. 25

Reference uredi

Zunanje povezave uredi