Frizijščina

Frizijščina (Frysk) je skupina germanskih jezikov. Govori jo okoli 500.000 ljudi na Nizozemskem in v Nemčiji, natančneje v Friziji, v okolici Groningena ter v deželah Spodnja Saška in Schleswig-Holstein. Frizijščina je podobna nizki nemščini, nizozemščini, angleščini in danščini.

Frizijščina
Frysk
Materni jezik(glej spodaj)
Št. maternih
govorcev
480.000-500.000
Pisavalatinica
Uradni status
Uradni jezik
RegulatorFrizijska akademija (Fryske Akademy)
Jezikovne kode
ISO 639-1fy
ISO 639-2fry
ISO 639-3fry, frr, stq
Glottologfris1239
Linguasphere52-ACA
{{{mapalt}}}
  Zahodna frizijščina
  Severna frizijščina
  Saterland frizijščina
Ta članek vsebuje zapis glasov v črkovni obliki po IPA. Brez ustrezne podpore za interpretacijo, lahko vidite vprašaje, okvirje ali druge simbole namesto Unicode znakov.

Primer teksta v frizijščiniUredi

Oče našUredi

Us Heit, dy't yn de himelen is
jins namme wurde hillige.
Jins keninkryk komme.
Jins wollen barre,
allyk yn 'e himel
sa ek op ierde.
Jou ús hjoed ús deistich brea.
En ferjou ús ús skulden,
allyk ek wy ferjouwe ús skuldners.
En lied ús net yn fersiking,
mar ferlos ús fan 'e kweade.
[Want Jowes is it keninkryk en de krêft
en de hearlikheid oant yn ivichheid.] Amen.

Fraze v frizijščiniUredi

Omniglot, fraze v zahodni frizijščini

SkliciUredi