Fahrenheitova temperaturna lestvica

Fahrenheitova temperatúrna léstvica [fárenhajtova ~ ~] je lestvica za merjenje temperatur, ki jo je leta 1724 predlagal nemški fizik Daniel Gabriel Fahrenheit. Stopinjo Fahrenheita se označuje z oznako °F.

  Države, kjer je v uporabi Fahrenheitova lestvica.
  Države, kjer sta v uporabi Fahrenheitova in Celzijeva lestvica.
  Države, kjer je v uporabi Celzijeva lestvica.

Za ničlo svoje lestvice je Fahrenheit vzel najnižjo temperaturo, ki jo je lahko ponovljivo dosegel z mešanico ledu in soli, kot drugo umeritveno točko pa je vzel temperaturo človeškega telesa. Interval med njima je sprva razdelil na 12 enot, pozneje pa vsako od njih na dodatnih 8 enot, torej skupno 96 stopinj. V tej temperaturni lestvici voda zmrzuje pri normalnem zračnem tlaku pri 32 °F in vre pri 212 °F.

Po Fahrenheitovi smrti so odkrili v njegovih meritvah napako, kar bi pomenilo, da bi bili temperaturi tališča in vrelišča vode v Fahrenheitovi lestvici pri nekaj drugačnih številkah od omenjenih. Namesto tega so raje preštevilčili lestvico tako, da sta tališče in vrelišče vode pri standardnih pogojih ostali pri 32 °F in 212 °F, pač pa je v tej revidirani lestvici temperatura človeškega telesa nekaj drugačna: 98,6 °F namesto prvotnih 96 °F.

Fahrenheitovo lestvico še vedno uporabljajo v ZDA in vse manjšem številu angleško govorečih držav, v Evropi in večini sveta pa jo je pri praktični rabi izpodrinila Celzijeva temperaturna lestvica. V termodinamiki pa se ob omenjenih uporablja predvsem absolutna temperaturna lestvica.

Pretvorbe

uredi
Formule za pretvorbo temperature Newton
iz Newton v Newton
Celzij [°C] = [°N] × 10033 [°N] = [°C] × 33100
Fahrenheit [°F] = [°N] × 6011 + 32 [°N] = ([°F] − 32) × 1160
Kelvin [K] = [°N] × 10033 + 273,15 [°N] = ([K] − 273,15) × 33100
Rankine [°R] = [°N] × 6011 + 491,67 [°N] = ([°R] − 491,67) × 1160
Za temperaturne intervale uporabite,
1 °N = 10033 °C = 6011 °F

Iz Fahrenheitove lestvice se lahko preračuna temperaturo v Celzijevo:

T(°C) = (T(°F) - 32 °F)/1,8

Formula za obratno pretvorbo je

T(°F) = 1,8 T(°C) + 32