Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Evropski nadzornik za varstvo podatkov (EDPS, angleško European Data Protection Supervisor) je neodvisna institucija Evropske unije, ki kot nadzorni organ zagotavlja, da se pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov spoštujejo in uresničujejo med institucijami in organi Evropske unije.

Uredba (EU) 2018/1725 določa dolžnosti in pooblastila Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (poglavje VI) ter institucionalno neodvisnost ENVP kot nadzornega organa. Določa tudi pravila o varstvu podatkov v institucijah EU.[1]

Wojciech Wiewiórowski je 6. decembra 2019 prevzel funkcijo evropskega nadzornika za varstvo podatkov. S skupnim sklepom Evropskega parlamenta in Sveta je bil imenovan za obdobje petih let.[2]

Poglavitne dejavnosti so: nadzor, posvetovanje in sodelovanje.

Nadzornik skupaj s pomočnikom in lastnim uradom ter ostalimi organi in strokovnjaki s področja prava, informacijske tehnologije in administracije razvija strategije, smernice in standarde odličnosti za zagotavljanje zasebnosti in varstva podatkov v zakonodaji in praksi na mednarodnih, nacionalnih in institucionalnih ravneh.

EDPS new logo.jpg
EDPS logo

Evropski nadzornik za varstvo podatkovUredi

EDPSUredi

Nadzornik: Wojciech Wiewiórowski
Mandat: od 6. decembra 2019, za dobo 5 let
Sedež: Bruselj, Belgija
Pristojnost: Evropska_unija
Imenovanje: Evropska_komisija
Odreditev: Evropski_parlament in Svet_Evropske_unije
Temeljni listini: Uredba (ES) št. 45/2001, Direktiva 95/46/ES
Prvi nadzornik: Peter_Hustinx
Ustanovitev: 17. januarja 2004
Spletišče: edps.europa.eu

SkliciUredi

  1. "L_2018295SL.01003901.xml". eur-lex.europa.eu. Pridobljeno dne 2019-10-22.
  2. "EDPS press release".

Spletni viriUredi