Enotska hiperbola

Enotska hiperbola je v geometriji množica točk v kartezičnem koordinatnem sistemu, ki zadoščajo enačbi (enotska lastnica pa je določena z ). Enotska krožnica je posebni primer enotske hiperbole. Asimptote enotske hiperbole se sekajo pod pravim kotom.

Enotska hiperbola je prikazana v modri barvi, njena konjugirana oblika v zeleni, asimptote pa v rdeči barvi.

Parametrična oblikaUredi

Enotsko hiperbolo lahko opišemo na običajni način v parametrični obliki

 
 

Parameter   je argument v hiperboličnih funkcijah.

Podobno je določena enotska krožnica

 
 .

Zunanje povezaveUredi