Enoletnica (tudi monociklična rastlina ali annuelles) je rastlina, katere razvoj od kalitve do semenske zrelosti je opravljen v isti vegetacijski sezoni[1].

Grah je enoletnica.

Poletne enoletnice uredi

Največji del enoletnic živi od pomladi do pozne jeseni. Spomladi vzkalijo, poleti cvetejo, v jeseni pa odmrejo. Zimo preživijo le semena, ki so odporna na mraz.

Nekaj poletnih enoletnic[2]:

Zimske enoletnice uredi

Ozimni enoletnici se razvoj prične jeseni, zaključi pa v naslednjem letu. Semena vzkalijo jeseni, razviti kalčki prezimijo in se naslednjo pomlad razvijejo v odraslo rastlino, ki cvete in ima plod. Rastlina odmre v pozni pomladi ali poleti.

Nekaj zimskih enoletnic[2]:

  • ozimna žita
  • plešec (Capsella bursa-pastoris) je lahko zimska ali poletna enoletnica.

Reference uredi

  1. Martinčič A. s sod. (2007). Mala flora Slovenije: ključ za določanje praprotnic in semenk. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana. COBISS 232273664. ISBN 978-961-251-026-8.
  2. 2,0 2,1 Dr. Božo Krajnčič. Botanika: Razvojna in funkcionalna morfologija z anatomijo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Katedra za aplikativno botaniko, ekologijo in fiziologijo rastlin, Biotehniška fakulteta. ISBN 978-961-251-026-8.