Element (matematika)

Element (tudi član množice) je v matematiki katerikoli posamezni objekt, ki je sestavni del množice. Element množice je lahko tudi množica. Element množice je lahko karkoli. Število elementov v množici se imenuje kardinalnost (moč) množice.

Kadar hočemo povedati, da je neki element element množice , napišemo .

Podobno napišemo kadar hočemo povedati da element ni član množice .

Primeri uredi

V matematiki je veliko primernih vzorcev za opis elementa in pripadnosti množici:

  •  
kar pomeni, da 5 je element množice naravnih števil   ali tudi element 5 pripada množici   ali element 5 leži v množici  
  •  
kar pomeni, da 3/4 je element množice racionalnih števil
  •  
kar pomeni, da kvadratni koren števila 2 je element množice realnih števil
  •  
kar pomeni, da kvadratni koren števila 2 ni element množice realnih števil