Eksotični hadron

Eksotični hadron je podatomski delec, ki ga sestavljajo kvarki (verjetno tudi gluoni). To so delci, ki jih ne moremo uvrstiti med običajne hadrone. Med eksotične hadrone lahko prištevamo tudi eksotične barione, ki imajo več kot tri kvarke. Eksotični mezoni pa v svoji sestavi ne bi imeli kvarka in antikvarka.

Običajni mezon je sestavljen iz kvarka in antikvarka, ki imata spin s2 in s1 ter vrtilno količino L. Eksotični mezoni niso tako zgrajeni.

Kandidati za eksotične mezoneUredi

Med delci, ki bi lahko spadali med eksotične hadrone so

Zunanje povezaveUredi