Ekscentrična anomalija

Ekscentrična anomalija (oznaka E) je v astronomiji in astrodinamiki eden izmed šestih elementov tira, ki določajo lego in hitrost nebesnega telesa. Ekscentrična anomalija je kot med smerjo iz središča elipse (označeno s črko c) proti periapsidi (na sliki označena s črko z) in smerjo iz središča elipse proti projekciji trenutnega položaja nebesnega telesa, ki ga projeciramo na očrtani krog pravokotno na veliko polos (na sliki označeno s črko x).

Ekscentrična anomalija je označena z E.

Računanje uredi

Ekscentrična anomalija   se za eliptične tirnice izračuna na naslednji način:

 

kjer je:

Povezava med ekscentično anomalijo (E) in srednjo anomalijo (M) je:

 

Povezava med ekscentrično anomalijo (E) in pravo anomalijo (T) je:

 

Glej tudi uredi