Ekliptični koordinatni sistem

Ekliptični koordinatni sistem je eden izmed nebesnih koordinatnih sistemov, ki za določanje lege nebesnih teles uporablja ravnino ekliptike.

Definicija ekliptičnih koordinat (rdeče – longituda, zeleno – latituda)

Lega nebesnega telesa se v ekliptičnem koordinatnem sistemu določa z dvema podatkoma:

  • longituda ali ekliptična dolžina (oznaka λ) je kotna razdalja med smerjo proti pomladišču in presečišču velikega kroga, ki poteka skozi ekliptični severni in južni pol ter čez lego nebesnega telesa, in ekliptike (na sliki rdeče).
  • latituda ali ekliptična širina (oznaka β) je kotna razdalja med smerjo proti nebesnemu telesu in presečišču velikega kroga skozi telo in ekliptiko (na sliki zeleno).

Longituda se meri po ekliptiki v smeri gibanja Zemlje. Lahko zavzame vrednosti

Pri tem je pomladišče na longitudi 0º.

Latituda se meri po krogu, ki gre skozi severni in južni pol ekliptike. Latituda lahko zavzame vrednosti samo v mejah

Severni pol ekliptike ima latitudo + 90°, južni pa -90°.

Zaradi precesije Zemljine vrtilne osi se ekliptične kordinate zvezd spreminjajo. Pri navajanju teh koordinat je treba povedati tudi epoho za katero so koordinate podane. Običajno se sedaj uporablja epoha J2000,0.

Pretvorba v druge koordinate

uredi

Pretvorba iz ekliptičnih v ekvatorialne koordinate

uredi

Ekvatorialne koordinate dobimo s pomočjo obrazcev:

sin δ = sin ε sin λ cos β + cos ε sin β
cos α cos δ = cos λ cos β
sin α cos δ = cos ε sin λ cos β - sin ε sin β

Pretvorba iz ekvatorialnih v ekliptične koordinate

uredi

Ekliptične koordinate dobima s pomočjo obrazcev:

sin β = cos ε sin δ - sin α cos δ sin ε
cos λ cos β = cos α cos δ
sin λ cos β = sin ε sin δ + sin α cos δ cos ε

Glej tudi

uredi

Zunaje povezave

uredi