Egalitarizem je politična teorija ali gibanje, ki zanika veljavnost naravnih in socialnih razlik med ljudmi ter zahteva njihovo odpravo. Egalitarizem je tudi izhodišče proti ločevanju na podlagi rasnih, verskih, spolnih idr. razlik.

Zavzemanje egalitarizma

uredi

Zavzema se:

  • za enakost vseh odraslih ljudi pred zakonom ter za njihove človeške in državljanske pravice (liberalna, državljanska demokracija)
  • za izenačenost življenjskih priložnosti
  • za enakopravno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje
  • za vsem dostopno brezplačno šolanje (socialna demokracija, država enakih možnosti, blaginje)
  • za popolno enakost pri delitvi materialnih dobrin (brezrazredna družba, neuresničen ideološki načrt komunizma Karla Marxa)

Zgodovina egalitarizma

uredi

Politično gibanje francoskih utopičnih socialistov v 1. polovici 19. stoletja, temelječe na idejah babuvizma (oznanjanje socialnih enakosti, poskusi uresničitve političnih idealov z zarotami), nauka Francosia - Noela Babuefa.

  1. SLOVENSKI veliki leksikon [urednika Marta Kocjan-Barle, Drago Bajt]. -1. izd., 1.natis. -Ljubljana : Mladinska knjiga, 2003- str. 477.(COBISS)

Glej tudi

uredi