Druga srednja sklanjatev

V drugo srednjo sklanjatev uvrščamo osebne zaimenske besede za 1. in 2. osebo, npr. jaz, mene, meni ...[1]

Drugo srednjo sklanjatev priznava šele Slovenski pravopis 2001. SSKJ je na primer ne omenja, saj osebnima zaimkoma za 1. in 2. osebo ni priznaval spolskosti; enako velja za Slovenski pravopis 1962. Zgled uporabe zaimka jaz po drugi srednji sklanjatvi najdemo, na primer, v Aškerčevi pesmi Anka: Jaz (sonce) sem bilo pred teboj na sveti.[2]

Viri uredi

  1. Slovenski pravopis, Založba ZRC, Ljubljana 2007, str. 96.
  2. Jože Toporišič: Novi, šesti slovenski pravopis: http://www.zrc-sazu.si/pravopis/pdf/LK_Toporisic_r32.pdf; vpogled: 12. 6. 2011.