Družina Temida je družina asteroidov, ki jo prištevamo v skupino Hirajamovih družin. Asteroidi te družine se nahajajo v asteroidnem pasu med tirnico Marsa in Jupitra. Asteroidi družine imajo srednjo oddaljenost od Sonca okoli 3,13 a.e. Družino sestavlja dobro definirano jedro večjih asteroidov, ki jih obkrožajo manjši. Družina se imenuje po asteroidu 24 Temida, ki ga jeodkril 5. aprila 1853 italijanski astronom Annibale de Gasparis. Asteroidi v tej družini imajo naslednje lastne elemente tirnice

ap ep ip
min 3,08 a.e. 0,09
max 3,24 a.e. 0,22

Družino sestavljajo asteroidi tipa C, ki imajo podobno zgradbo kot ogljikovi hondriti. Danes je znanih okoli 535 asteroidov te družine.
Največji člani so: