Državni tožilec oz. tožilec je pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ki je imenovan na ta položaj. Poznamo okrožne državne tožilce, okrajne državne tožilce, višje državne tožilce in vrhovne državne tožilce. V Republiki Sloveniji jih imenuje Vlada Republike Slovenije.[1]

Pooblastila

uredi

ima javna pooblastila in ki:

Organizacija

uredi

Organizacijsko so tožilci situirani:

  • na Okrožnih državnih tožilstvih za področje okrožnih sodišč, ter izpostavah okrožnih državnih tožilstev na območju okrajnih sodišč. Tu delujejo Okrožni državni tožilci, Okrajni državni tožilci.
  • na Vrhovnem državnem tožilstvu. Tu delujejo Višji državni tožilci in Vrhovni državni tožilci.

Državno tožilstvo, kot državni organ, vodi Generalni državni tožilec. Ta je trenutno Katarina Bergant.

Državnega tožilca ne gre zamenjevati z oškodovancem kot tožilcem, prevzemom kazenskega pregona in subsidiarnim tožilcem. Le ti namreč niso državni organ, imajo pa nekatere podobne pristojnosti po Zakonu o kazenskem postopku.

Glej tudi:

uredi

Zunanje povezave:

uredi

Vrhovno državno tožilstvo

Sklici

uredi
  1. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 31. marca 2021.