Državna statistika

V Republiki Sloveniji izvajanje državne statistike ureja Zakon o državni statistiki. Ta določa, da je državna statistika strokovno neodvisna dejavnost izvajanja programa statističnih raziskovanj. Državna statistika zagotavlja organom in organizacijam javne uprave, gospodarstvu in javnosti (torej uporabnikom) podatke o stanju in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov. Državna statistika zagotavlja tudi izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije s posredovanjem in izmenjavanjem statističnih podatkov z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. Osnovne naloge pri izvajanju dejavnosti državne statistike opravlja Statistični urad Republike Slovenije s pomočjo s pooblaščenih izvajalcev programa statističnih raziskovanj, poročevalskih enot ter s pridobivanjem statističnih podatkov iz uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov.[1]

  1. "Zakon o državni statistiki (ZDSta)". pisrs. Pridobljeno dne 2018-02-28.