Dokumentarno gradivo

Dokumentarno gradivo (do 1981 se imenuje registraturno gradivo) so vsi zapisi, ki so že nastali ali pa še nastajajo pri upravljanju v poslovnem ali privatnem življenju, torej v vsakem odnosu z družbenim okoljem, uradi, ustanovami ali posamezniki. Ima poslovni pomen in ne izključno umetniškega ali zabavnega.

Razlika med dokumentarnim in arhivskim gradivomUredi

Dokumentarno gradivo je vsako gradivo, ki še ni bilo odbrano s postopkom valorizacije in ki ni bilo zakonsko razglašeno za arhivsko gradivo.

Valorizacija dokumentarnega gradivaUredi

  1. Negativna valorizacija: do leta 1981 je bilo celotno dokumentarno gradivo prenešeno v arhive, kjer so ga potem postopoma reducirali na arhivsko gradivo pomembno za zgodovino. Delo je bilo zamudno, delavci so bili preobremenjeni.
  2. Pozitivna valorizacija: od leta 1981 je ustvarjalec sam valoriziral in odbral gradivo na podlagi določil arhiva, ki je določilo kaj bo hranilo kot arhivsko gradivo.


Glej tudiUredi

ViriUredi

Žontar, Jože: Arhivska veda v 20. stoletju (Ljubljana, 2003)