Disproporcionacija

redoks reakcija, pri kateri spojina srednjega oksidacijskega stanja pretvori različne spojine višjih in nižjih oksidacijskih stanj

Izraz disproporcionacija se v kemiji uporablja za opis dveh vrst kemijskih reakcij:[1]

  • kemijske reakcije s splošno enačbo
2A → A' + A",
v kateri so A, A' in A" različne kemijske spojine. Večina disproporcionacij spada med redoks reakcije, vendar so možne tudi reakcije, na primer disociacija vode
2H2O → H3O+ + OH-,
ki ni redoks reakcija.
  • Kemijske reakcije, reverzibilne ali ireverzibilne, v katerih se spojine istočasno reducirajo in oksidirajo in tvorijo dva različna produkta. Takšna je, na primer, Cannizzarova reakcija, v kateri se del aldehida oksidira v karboksilno kislino, drug del pa se reducira v alkohol.

Disproporcionaciji nasprotna reakcija je komproporcionacija.

Zgodovina uredi

Prva preučena disproporcionacija je bila reakcija

2Sn2+ → Sn + Sn4+

Reakcijo je s pomočjo estrov vinske kisline preučil finski kemik, fizik in mineralog Johan Gadolin leta 1788.[2]

Primeri uredi

3Cl2 + 6NaOH → 5NaCl + NaClO3 + 3H2O
V reakciji se del elementarnega klora reducira iz oksidacijskega stanja 0 v kloridni ion z oksidacijskim stanjem -1, drugi del pa se oksidira v kloratni ion, v katerem ima klor oksidacijsko stanje +5:
3Cl20 → 5Cl- + Cl5+
  • Disproporcionacija superoksidnega prostega radikala v vodikov peroksid in kisik, ki ga v živih organizmih katalizira encim superoksidna dismutaza:
2O2 + 2H+ → H2O2 + O2
Atomska skupina O2 v superoksidnem anionu ima oksidacijsko stopnjo -1, v vodikovem peroksidu -2, elementarni kisik pa 0.
 
Cannizzarova reakcija
 
Tiščenkova reakcija: benzaldehid se pretvori v benzil benzoat, katalizator pa nastaja sproti iz natrija in benzil alkohola. 
Kornblum–DeLaMareova prerazporeditev.
  • Disproporcionacijo vodikovega peroksida v vodo in kisik katalizira encim katalaza:
2H2O2 → 2H2O + O2
2CO → C + CO2
Reakcija poteka pri visokem tlaku na površini železnih delcev, ki služijo kot katalizator.

Reference uredi

  1. International Union of Pure and Applied Chemistry. "disproportionation". Compendium of Chemical Terminology Internet edition.
  2. K. Sv. Vet. Acad. Handl. 1788, 186-197; Crells chem. Annalen 1790, I, 260-273
  3. Charlie Harding, David Arthur Johnson, Rob Janes, (2002), Elements of the P Block, Published by Royal Society of Chemistry, ISBN 0854046909