Dislipidemíja je nenormalnost v sestavi krvnih lipidov.[1] Poleg hiperlipidemij (presnovne motnje z zvečanimi serumskimi koncentracijami holesterola in/ali trigliceridov) zajema še presnovne motnje, pri katerih je serumska koncentracija holesterola HDL znižana ali pa je sestava posameznih lipoproteinov spremenjena.[2]

Dislipidemija
Specialnostkardiologija

Vrste

uredi
Povišane vrednosti Znižane vrednosti
Lipidi
Lipoproteini
Oboji

Sklici

uredi
  1. https://www.termania.net/slovarji/slovenski-medicinski-slovar/5512268/dislipidemija?query=dislipidemija&SearchIn=All, Slovenski medicinski e-slovar, vpogled: 5. 6. 2020.
  2. Vodopivec-Jamšek V. Pristop k bolniku s hiperlipidemijo. 7. Fajdigovi dnevi, Kranjska Gora, 14.–15. 10. 2005, Zbornik predavanj: 21–27.