Diagram TAS (iz angleškega Total Alkali Silica – celotne alkalije proti SiO2) je petrološki diagram za razvrščanje večine običajnih vulkanskih kamnin, ki temelji na razmerju med vsebnostjo alkalij (Na2O in K2O) in vsebnostjo silicijevega dioksida (SiO2). Razmerje ima pomembno vlogo pri določanju aktualne in normativne mineralogije kamnine.

Diagram se uporablja za kamnine, v katerih se ne da določiti modalne vsebnosti mineralov, ki je potrebna za klasificiranje z diagramom QAPF. Vsebnost mineralov je zlasti težko določiti v finozrnatih in steklastih kamninah.

Diagram uredi

 
TAS-Diagramm

Diagram TAS je razdeljen na 15 področij. Oznake posameznih področij, se pravi imena kamnin, večinoma ustrezajo imenom v diagramu QAPF. Oznake posameznih področij pomenijo:

Ime kamnine Oznaka Opomba
Foidit F Če je mogoče, se poimenuje po najpogostejšem foidu. V to področje spada tudi melilitit, ki se lahko razloči z dodatnimi kemijskimi merili.
Pikrobazalt Pc
Bazanit in tefrit U1 Ločevanje po normativni mineralogiji (CIPW ali Barth-Niggli).
Fonotefrit U2
Tefritfonolit U3
Fonolit Ph
Bazalt B Ločevanje po normativni mineralogiji (CIPW ali Barth-Niggli).
Trahibazalt S1 Z natrijem ali kalijem bogata različka sta havaiit in kalijev trahibazalt.
Bazaltski trahiandezit S2 Z natrijem ali kalijem bogata različka sta mugearit in šošonit.
Trahiandezit S3 Z natrijem ali kalijem bogata različka sta benmoreit in latit.
Trahit in trahidacit T Ločevanje po normativni mineralogiji (CIPW ali Barth-Niggli).
Bazaltski andezit O1
Andezit O2
Dacit O3
Riolit R


Opomba: oznaka "natrijev" pomeni, da je vsebnost Na2O > K2O, "kalijev" pa da je vsebnost K2O > Na2O.

Vira uredi

  • R. W. Le Maitre et al.: Igneous Rocks: A Classification and Glossary of Terms: : Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks. 252 S., Cambridge University Press 2005. ISBN 978-0-521-61948-6.
  • Albert Johannsen, A Descriptive Petrography of the Igneous Rocks. Volume 1, Introduction, Textures, Classifications, and Glossary. The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, 1937.