Descartesov list je v geometriji algebrska krivulja, ki jo določa enačba tretje stopnje (v kartezičnih koordinatah):

Descartesov list s parametrom a=1

V polarnih koordinatah je enačba Descartesovega lista enaka:

Parametrična oblika pa je:

Iz tega se vidi, da parameter določa posamezne dele (veje) krivulje:

  • p < -1 pripada spodnjemu, desnemu delu krivulje
  • -1 < p < 0 pripada zgornjemu, levemu delu krivulja
  • p > 0 pripada zanki krivulje

Zgodovina uredi

Prvi je krivuljo proučeval francoski filozof, matematik, fizik, učenjak in častnik René Descartes (1596 – 1650) v letu 1638. Descartes je izzval francoskega pravnika, matematika in fizika Pierra de Fermata (1601 – 1665), da bi našel tangento na krivuljo v poljubni točki, kar je ta tudi z lahkoto naredil.

Značilnosti uredi

Descartesov list ima naslednje značilnosti:

  • je osno simetričen glede na simetralo 1. in 3. kvadranta. Natančno dve točki ležita na simetrali. To je izhodišče in teme zanke.
  • izhodišče koordinatnega sistema je dvojna točka krivulje.
  • premica z enačbo   je asimptota krivulje
  • krivinski polmer v izhodišču je  
  • zanka ima površino  . Enaka ploščina je tudi med asimptoto in krivuljo

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi