Depopulacija

Depopulacija je proces zmanjševanja števila prebivalcev na določenem ozemlju zaradi odselitev, zmanjšanja rodnosti ali povečanja smrtnosti. V Sloveniji je ta proces močno prizadel odmaknjene in gorske kraje.