Dela starejšega slovenskega slovstva

Dela starejšega slovenskega slovstva je podzbirka zbirke Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ki obsega dela starejšega slovenskega slovstva (od srednjega veka do 19. stoletja). Nastaja pod okriljem Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU od leta 2016, njen glavni urednik pa je Matija Ogrin.

Pregled zbirke Uredi

Naslov Urednik Izdano Cobiss
Kapelski pasijon: komedija od Kristusoviga trplinja, katiro so nekidej na te veliki četrtek inu na te velikonočni pondelek v Kapli špilali Matija Ogrin in Erich Prunč 2016 (COBISS)
Gorske bukve 1582 : Gornih bukvi od krajlove svetlosti ofen inu potrjen general inu privilegium. Iz nov v slavenski jezik iztulmačan skuzi Andreja Recla, farmostra na Raki Alenka Jelovšek 2021 (COBISS)