Dela starejšega slovenskega slovstva

Dela starejšega slovenskega slovstva je podzbirka zbirke Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ki obsega dela starejšega slovenskega slovstva (od srednjega veka do 19. stoletja). Nastaja pod okriljem Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU od leta 2016, njen glavni urednik pa je dr. Matija Ogrin.

Pregled zbirkeUredi

Naslov Urednik Izdano Cobiss
Kapelski pasijon: komedija od Kristusoviga trplinja, katiro so nekidej na te veliki četrtek inu na te velikonočni pondelek v Kapli špilali Matija Ogrin in Erich Prunč 2016 (COBISS)