Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

(Preusmerjeno s strani DMFA)

Drúštvo matemátikov, fízikov in astronómov Slovénije (DMFA) je osrednje slovensko društvo na področju matematike in naravoslovnih znanosti fizike in astronomije.

Društvo se ukvarja s pedagoško dejavnostjo in popularizacijo matematike, razvedrilne matematike, fizike in astronomije ter z organizacijo tekmovanj na vseh ravneh šolanja.

Skrbi tudi za publicistično in založniško dejavnost, kamor sodi društveno glasilo Obzornik za matematiko in fiziko, revija za srednješolce Presek, knjižna zbirka Sigma ter druge knjižne izdaje. V sodelovanju z Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko (IMFM) in Univerzo na Primorskem izdaja matematično znanstveno revijo Ars Mathematica Contemporanea.

Trenutna predsednica Društva je Nežka Mramor Kosta, podpredsednica pa Marjeta Kramar Fijavž.

DMFA ima v Mariboru in Celju svoji podružnici.

DMFA sodeluje z Evropskim matematičnim društvom (EMS), Evropskim fizikalnim društvom (EPS) in z drugimi sorodnimi društvi po svetu.

Častni člani DMFA

uredi

Društvo podeli častno članstvo osebi ali osebam, ki so s svojim strokovnim ali pedagoškim delom pomembno prispevali k razvoju matematičnih in naravoslovnih znanosti v Sloveniji, oziroma k razvoju Društva.

Seznam častnih članov DMFA
# Ime in priimek Leto
38. Nada Razpet 2021
37. Josip Globevnik 2021
36. Vladimir Batagelj 2020
35. Andrej Likar 2015
34. Tomaž Pisanski 2015
33. Izidor Hafner 2014
32. Milan Hladnik 2012
31. Zlatko Bradač 2010
30. Zvonko Trontelj 2007
29. Peter Petek 2005
28. Peter Vencelj 2004
27. Karel Šmigoc 2004
26. Mitja Rosina 2003
25. Robert Blinc 2003
24. Marija Vencelj 2002
23. Agata Tiegl 2002
22. Anton Suhadolc 2001
21. Janez Strnad 2001
20. Franc Cvelbar 2000
19. Martina Koman 2000
18. Darko Jamnik 1999
17. Jožica Dolenšek 1999
16. Terezija Uran 1996
15. Niko Prijatelj 1994
14. Dušan Modic 1994
13. Jože Grasselli 1994
12. Peter Gosar 1994
11. Marija Munda 1991
10. Ivan Vidav 1988
9. Anton Moljk 1987
8. Ivan Kuščer 1986
7. Ivan Štalec 1985
6. Anton Peterlin 1985
5. Jože Povšič 1984
4. Alojzij Vadnal 1984
3. Franjo Dominko 1981
2. Lavo Čermelj 1974
1. Josip Plemelj 1949

Glej tudi

uredi

Zunanje povezave

uredi