Curnovec je geografsko ime za:

Naselja v Sloveniji
Vodna telesa

̽* Curnovec (potok), umetno speljan potok na Ljubljanskem barju