Corpus juris civilis

korpus civilnega prava, največja zbirka starorimskega prava
(Preusmerjeno s strani Corpus iuris civilis)

Corpus iuris civilis (latinsko zakonik civilnega prava) je zbirka pravnih dokumentov, ki je nastala med 529 in 534 po ukazu Justinijana I., cesarja Bizanca.

CORPUS IURIS CIVILIS ROMANI. Institutiones et Digestae.Gothofredus, 1583

Štirje sestavni deli: