Cicido

Naslovnica iz septembra 2007

Revija Cicido je začela izhajati leta 1998, ko so v uredništvu Cicibana ugotovili, kako težko je v isti reviji zadovoljiti potrebe različno starih otrok. Ime je dobila po ljudski pesmi »Sinička se je usedla gor na drobno vejico«, po oglašanju ptičke siničke.

Cicido je nastal na podlagi izkušenj z urejanjem, izdajanjem in funkcioniranjem že uveljavljene revije Ciciban z namenom, da bi bolje poskrbeli za primernost starosti in razvojni stopnji otrok. Zasnovan je kot leposlovna in poučna revija za otroke od 2. do 5. leta. Osnovni namen revije je ponuditi dovolj kakovostnega gradiva za estetsko vzgojo na področju besedne, likovne in glasbene umetnosti. Prav tako ponuja dovolj gradiva za učenje na vseh področjih intelektualne in gibalne vzgoje, povsod pa vključuje tudi socialno učenje.

Revijo vsak mesec izdaja Mladinska Knjiga Založba. Običajna številka ima 48 strani (z vpeto kartonko in nalepkami), z izjemo decembrske, junijske in julijske, ki so obsežnejše - običajno jim je priložena zgoščenka z glasbo ali s pravljicami, redkeje knjižica, plakat.

Pri ustvarjanju revije sodelujejo slovenski pisci, ilustratorji in strokovnjaki s področja razvojne psihologije, pedagogike, naravoslovja, likovne in športne vzgoje itd. Uredništvo sodeluje z različnimi organizacijami ter ustanovami, kot so Inštitut za varovanje zdravja, Zavod RS za šport, Uprava RS za zaščito in reševanje, Urad za mladino, Evropski parlament – Informacijska pisarna za Slovenijo, Cankarjev dom, Radio Slovenija, Radio Študent, mednarodni festival animiranega filma Animateka, Stripburger, ... V okviru akcij, kot so Cici Vesela šola in Cici umetnije in različni natečaji, pa sodeluje uredništvo tudi z vrtci in starši.

Reviji Cicido je bila od prvega letnika izhajanja do leta 2007 kot vir dodatnih informacij priložena revija Za starše, od leta 2007 naprej pa uredništvo dodatno informira bralce revije na spletnih straneh Mladinske knjige Založbe.


Najpogostejši avtorjiUredi

Avtorji literarnih besedilUredi

Klasiki slovenske književnosti za otroke: Fran Levstik, Oton Župančič, Josip Stritar, Dragotin Kette, Fran Milčinski, Srečko Kosovel ...

Avtorji iz polpreteklega obdobja: Kristina Brenkova, Branka Jurca, Ela Peroci, Mira Voglar, Lojze Krakar, Jože Šmit, Tone Pavček, Kajetan Kovič, Dane Zajc, Svetlana Makarovič, Niko Grafenauer, Ervin Fritz, Miroslav Košuta, Neža Maurer, Boris A. Novak, Vojan Tihomir Arhar ...

Sodobni avtorji: Anja Štefan, Bina Štampe Žmavc, Barbara Gregorič, Andrej Rozman, Milena Batič, Peter Svetina, Cvetka Sokolov, Nataša Konc Lorenzutti, Miklavž Komelj, David Bedrač, Katarina Sokač, Tinka Bačič, Andreja Borin,...

IlustratorjiUredi

Starejša generacija: Marlenka Stupica, Ančka Gošnik Godec, Marjanca Jemec Božič ...

Srednja generacija: Jelka Reichman, Marjan Manček, Matjaž Schmidt, Jelka Godec Schmidt, Daniel Demšar, Alenka Sottler, Marija Lucija Stupica, Kostja Gatnik, Mojca Cerjak, Zvonko Čoh, Lilijana Praprotnik Zupančič, Svjetlan Junaković, Silvan Omerzu, Samo Jenčič, Bojan Jurc,...

Sodobni avtorji: Gorazd Vahen, Mojca Osojnik, Maja Šubic, Maša Kozjek, Ana Zavadlav, Ana Košir, Ana Razpotnik, Suzi Bricelj, Peter Škerl, Polona Lovšin, Damijan Stepančič, Tanja Komadina, Petra Preželj,...

SkladateljiUredi

Mira Voglar, Igor Štuhec, Boris Vremšak, Brina Jež Brezavšček, Jakob Jež, Jani Golob, Tomaž Habe, Aldo Kumar, Janez Bitenc, Robert Kamplet, Vitja Avsec, Ambrož Čopi, Urška Pompe, Peter Šavli, Rok Golob, Marjan Korošec, Damijan Močnik

Avtorji igrarijUredi

Katarina Sokač, Lilijana Praprotnik Zupančič, Marko Jakopič, Barbara Hanuš, Ljubica Marjanovič Umek, Marjan Manček, Jelka Godec Schmidt, Nataša Bucik,...

Naravoslovna rubrikaUredi

Jelka Pogačnik

Likovna rubrikaUredi

Silva Karim

Vsebinska zasnova (2012)Uredi

Leposlovni delUredi

V leposlovnem delu revije Cicido izhajajo izvirna domača besedila, prevodi in ponatisi. Viri, iz katerih črpa uredništvo, so zapisi domačega in tujega slovstva, domače in prevedene knjige, tuje otroške revije in seveda v največjem deležu izvirna, še neobjavljena dela sodobnih slovenskih pesnikov in pisateljev. Na uredništvu zelo poudarjajo pomen raznolikost zvrsti, vrst, avtorjev in poetik. Objavljajo pripovedno prozo, ljudske pravljice (primerne za najmlajše), avtorske pravljice, krajše zgodbe (bodisi fantastične ali iz vsakdanjega življenja), avtorsko poezijo, ljudsko pesem, pesmi za igro, uganke, dramatizacije, literarno-poučne žanre (npr. zgodba v slikah), slikopise, stripe.

Likovna podoba revijeUredi

Otrok prihaja v stik z likovnimi upodobitvami slovenskih avtorjev za otroke. Ker je za nebralca ali oblikujočega se bralca najpomembnejši stik s stranjo oziroma pogled na ilustracijo, revija vsebuje veliko ilustracij. Daljše pripovedi so členjene z ilustracijami, tako da je mogoče pravljico brati in gledati kot slikanico.

Didaktični delUredi

  • Naslovnica

Uredništvo se vsako leto odloči za enega ilustratorja, ki naslika naslovnice za celoten letnik revije. Motiv z naslovnice je običajno povezan z vsebino na 2. strani revije (letnik 1998/1999 Jelka Reichman, letnik 1999/2000 Zvonko Čoh, letnik 2000/2001 Samo Jenčič, letnik 2001/2002 Jelka Reichman, letnik 2002/2003 Daniel Demšar, letnik 2003/2004 Lilijana Praprotnik Zupančič, letnik 2004/2005 Marlenka Stupica, letnik 2005/2006 Silvan Omerzu, letnik 2006/2007 Jelka Reichman, letnik 2007/2008 Marjan Manček, letnik 2008/2009 Lilijana Praprotnik Zupančič), letnik 2009/2010 Zvonko Čoh, letnik 2010/2011 Jelka Reichman, letnik 2011/2012 Lilijana Praprotnik Zupančič.

  • Naravoslovna rubrika

Naravoslovna rubrika s fotografijami in didaktično ilustracijo približa predšolskemu otroku različna okolja in živali, ki prebivajo v njih.

  • Likovna rubrika

Likovna vzgojnost in sporočilnost Cicidoja se udejanja skozi ilustracije in fotografije predvsem domačih ilustratorjev in fotografov. V reviji pa je v zadnjih nekaj letnikih mogoče spremljati rubriko likovne pedagoginje mag. Silve Karim, ki otrokom s konkretnimi primeri iz prakse približa različne likovne tehnike, vzgojiteljem in staršem pa ponuja zamisli za ustvarjalno preživljanje časa z otroki.

  • Glasbena rubrika (pojemo, pojemo)

Rubriko ureja muzikologinja in glasbena pedagoginja Katja Virant Iršič. Njen uredniški koncept temelji na zavesti, da je treba otrokom tudi z glasbenega vidika ponuditi in dati najrazličnejša spoznanja. Virant Iršičeva s svojim izborom skladb in dodatnimi napotki za starše, vzgojitelje in učitelje skuša ohranjati in spodbujati senzibilnost otrok. Spodbuja jih k petju otroških pesmi, k estetski interpretaciji in k podoživljanju različnih glasbenih vsebin. K sodelovanju vabi uveljavljene sodobne skladatelje resne glasbe. Uglasbene pesmi, objavljene v Cicidoju, so v preteklosti svojo zvočno obliko dobile na Radiu SLO, v oddajah Pojemo, pojemo in Pojemo z najmlajšimi. Uglasbene pesmi iz te Cicidojeve rubrike pa so izšle tudi v štirih pesmaricah Založbe Mladinska knjiga (Pojemo, pojemo, ZMK 2000, Pojemo, pojemo 2, ZMK 2002, Pojemo, pojemo 3, ZMK 2006 in Pojemo, pojemo 4, ZMK 2011).

Revija v svojem didaktičnem delu sistematično pokriva vsa področja otrokovega razvoja: drobna motorika, grafomotorika, prostorske predstave, numerične predstave, jezik, logika,...

  • Cici vesela šola

Cici Vesela šola je vzgojno-izobraževala rubrika, ki je vpeta v sredino revije, občasno izide tudi kot plakat ali knjižica. Vsak mesec se v tej rubriki obravnava izbrana tema. S Cici Veselo šolo otroci širijo znanje na področju kulture oziroma estetske vzgoje, socialnega učenja, družbe, naravoslovja, tehnike, ekologije, športa,... Besedila so jasna, zabavna in poljudna, z veliko ilustracijami in fotografijami, ki pritegnejo otrokovo pozornost. Vsak otrok lahko ob koncu šolskega leta preveri svoje znanje na ciciveslošolskem dnevu, ki poteka v vrtcih in šolah. Sodelujejo lahko vsi otroci, tudi tisti, ki niso naročeni na revijo. Preizkus ni tekmovalno naravnan, saj na koncu prav vsi otroci, ki rešijo igrive (brezplačne) vprašalnike, prejmejo ciciveselošolsko pohvalo. Cici Vesela šola je z leti postala množično priljubljena, saj je npr. v š. l. 2010/2011 v njej sodelovalo že 80.000 otrok iz slovenskih vrtcev in šol.

  • Kontaktna rubrika

Umetnija meseca: likovna pedagoginja Silva Karim izbere najboljše likovno delo meseca in ga pospremi s kratko utemeljitvijo.

Cici nabiralnik: izbor otroških pesmi, zgodb, ugank, … dopolnjen z izborom najboljših otroških likovnih izdelkov.

Zunanje povezaveUredi