Cadetova tekočina

Cadetova kadeča se tekočina je bila zmes prvih sintetičnih organokovinskih spojin. Rdečo tekočino je leta 1760 pripravil francoski kemik Louis Claude Cadet de Gassicourt (1731-1799) z reakcijo kalijevega acetata z arzenovim trioksidom.[1]

Model kakodila
Model kakodil oksida
4 KCH3COO + As2O3 → As2(CH3)4 + 2 K2CO3 + 2 CO2 + 1/2 O2

Tekočina vsebuje zmes kakodila in kakodil oksida. Spojini sta bili prvi sintetski organokovinski spojini, zato se Cadeta čisla kot očeta organokovinske kemije.[2]

SkliciUredi

  1. D. Seyferth (2001). Cadet's Fuming Arsenical Liquid and the Cacodyl Compounds of Bunsen. Organometallics 20 (8): 1488–1498. doi:10.1021/om0101947.
  2. G. Jaouen (2006). Bioorganometallics: Biomolecules, Labeling, Medicine. Wiley. ISBN 3-527-30990-X.