Borove anorganske spojine

Bor je metaloid, ki tvori nekaj anorganskih spojin, naštetih na spodnjem seznamu.

Seznam uredi