Blato na Jelovici je poleg Ledin zelo pomembno visoko barje na Jelovici. Obsega 13,69 ha s 6 m debelo šotno plastjo, ki je zaraščeno z ruševjem.

Naravni rezervat uredi

Da so barja na Jelovici pomemben, redek in občutljiv habitat so opazili že pred letom 1976, saj so status pomembnosti in naravovarstva označili že v Inventarju najpomembnejše naravne dediščine. Danes ima barje Za Blatom status naravnega rezervata. Cilj je ohranjanje naravnih habitatnih tipov predvsem ruševja, gorskih travnikov in visokih barij.

Visoko barje uredi

Visoko barje je mokrišče, katerega rastline so z nalaganjem izgubile stik s podtalnico. Zato tukaj uspavajo rastline, ki so prilagojene na pogoje z malo hranilnih in mineralnih snovi.

Živalstvo uredi

Barje je izrednega pomena za favno kačjih pastirjev. Jelovica predstavlja edino najdišče šotne deve (Aeshna cereulea) v Sloveniji, medtem ko kritično ogroženi barjanski škratec (Coenagrion hastulatum) v zadnjih desetletjih ni bil več najden in je mogoče na tem območju izumrl.

Viri uredi

  • Uradno glasilo občine Bohinj, št.1999/5