Odpre glavni meni
Bistrica

Potok Bistrica je značilni vodotok na Pohorju s povirjem v granodioritu in osrednjim globoko zarezanim tokom v pohorskih metamorfnih kamninah.

Izvira jugozahodno od Žigartovega vrha na Pohorju. Ima najmanj dva izvira: enega v okolici Bajgotovega vrha (1161 m) in drugega pod Povšetovim vrhom (1180 m). V srednjem toku teče skozi globoko vrezano sotesko Bistriški vintgar. V soteski so številne brzice ter slap Bistriški Šum, visok okoli 13 m. Potok v spodnjem delu teče skozi Zgornjo Bistrico in Slovensko Bistrico ter se pri naselju Lokanja vas izliva v Ložnico. Dolžina potoka znaša okoli 20 km.

V zgornjem toku je potok hitro tekoč, ima veliko kisika, voda je mehka, rahlo kisla in hladna s temperaturo med 2º in 14º C. Uvrščen je v I.kakovostni razred.

V vodi živijo vrtinčarji, kremenaste in zelene alge, postranice in vodne ličinke različnih žuželk (enodnevnice, mladoletnice in vrbnice).

V sponjem koncu, na izhodu iz soteske pa je potok že v II. kakovostnem razredu, saj je že obremenjen s komunalnimi in industrijskimi odplakami.

Glej tudiUredi

ViriUredi

  • Bistriški vintgar, vodnik, LU Sl. Bistrica, 2000, COBISS-ID 44783361
  • Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije, Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, Ljubljana 1988