Besedni jezik

Besédni jêzik je za človeka temeljno sredstvo sporazumevanja, ki kot temeljno enoto uporablja besedo.

Pravila uporabe besednega jezika so zapisana v:

  • slovarju, ki vsebuje razlago besed, ponazorjeno s primeri
  • slovnici, ki vsebuje slovnična pravila, ki urejajo skladanje besed v višje enote
  • pravopisu, ki vsebuje pravopisna pravila, ki nas učijo pravilnega pisanja besed in višjih enot
  • pravorečju, ki vsebuje pravorečna pravila, ki nas učijo knjižnega izgovarjanja besed in višjih enot