Bedjaničeva nagrada

nagrada za dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije

Bedjaničeve nagrade se podeljuje za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije od leta 1970 dalje. Nagrada se podeljuje v sodelovanju z ljubljansko in mariborsko univerzo ter Združenja slovenskih elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED v čast prof. dr. Vratislavu Bedjaniču. Nagrajena dela predstavljajo visoko raziskovalno in strokovno relevantnost ter uporabnost rezultatov in dosežkov v gospodarstvu. Večina od nagrajencev so danes ugledni raziskovalci, univerzitetni profesorji, gospodarstveniki in strokovnjaki z mednarodnim ugledom v evropskih in svetovnih strokovnih združenjih.


Seznam nagrajencev od leta 2009 [1]

Leto, mesto podelitve Ime nagrajenca Tema
2017, Ljubljana Blaž Kirn "Doktorska disertacija, Zmogljivost sončnih fotonapetostnih elektrarn skozi življenjski cikel, UL FE"
2017, Ljubljana Loris Somi Magisterij (bolonj. študij), Optimalna uskladitev usmerjenih nadtokovnih relejev v radialnih in zazankanih omrežjih z integrirano razpršeno proizvodnjo, UM FERI
2017, Ljubljana Jani Frank Magisterij (bolonj. študij), Testiranje pretvorniških naprav s simulatorji v realnem času in metodami HIL, UL FE
2016, Maribor Klemen Stopar "Doktorska disertacija, Razvoj in analiza obloka v elektro-obločni peči z optimiranjem gibanja elektrod, UM FERI"
2016, Maribor Borut Prašnikar "Magisterij (univerz. študij), Zasnova in razvoj dušilke za energetski transformator, UL FE"
2016, Maribor Andrej Mohar "Magisterij (bolonj. študij), Magnetno justiranje relejev FI (februar 2016), UM FERI"
2016, Maribor Gregor Černe Magisterij (bolonj. študij), Kratkoročno napovedovanje porabe električne energije z uporabo mehkih Takagi- Sugeno modelov, UL FE
2015, Ljubljana Tine Konjedic Doktorska disertacija, Uporaba tehnike mehkega preklapljanja za izboljšanje učinkovitosti in povečanje gostote moči enofaznega pretvornika s korekcijo faktorja moči, UM FERI
2015, Ljubljana Primož Bergoč Magisterij (univerz. študij), Turbinski regulator za male hidroelektrarne, UL FE
2015, Ljubljana Mitja Breznik Diploma (univerz. študij), Identifikacija vplivnih fenomenov izgub v železu sinhronskega stroja s trajnimi magneti, UL FE
2015, Ljubljana Teodora Dimitrovska "Diploma (univerz. študij), Ocenjevanje vztrajnostne konstante EES s pomočjo WAMS meritev, UL FE"
2014, Maribor Martin Petrun "Doktorska disertacija, Modeliranje in analiza magnetnih komponent v močnostnih DC-DC.pretvornikih, UM FERI"
2014, Maribor Tomaž Rezar Diploma (univerz. študij), Načrtovanje vgradnje daljinsko vodenih ločilnih mest v omrežje Elektra Celje, UM FERI
2014, Maribor Luka Košir "Diploma (univerz. študij), Avtomatizirano preizkuševališče komponent električnih pogonov, UL FE"
2013, Ljubljana David Stojan Doktorska disertacija, Brezsenzorsko vodenje sinhronskega stroja s trajnimi magneti za puhala s širokim razponom hitrosti vrtenja, UM FERI
2013, Ljubljana Miha Čuk "Magisterij (univerz. študij), Zasnova in izvedba izmeničnega presmernika visoko učinkovitih obtočnih črpalk, UL FE"
2013, Ljubljana Primož Sukič Magisterij (bolonj. študij), Realizacija vodenja za optimalno izkoriščanje železnega jedra varilnega transformatorja, UM FERI
2012, Maribor Klemen Drobnič "Doktorska disertacija, Detekcija zloma rotorskih palic v asinhronskem motorju, UL FE"
2012, Maribor Marjan Stegne "Magisterij, Razpoznavanje delnih praznitev v dielektrikih s pomočjo Weibullove porazdelitve, UM FERI"
2012, Maribor Jernej Černelič "Diploma, Laboratorijski prototip statičnega kompenzatorja, UM FERI"
2012, Maribor Gorazd Bone "Diploma, Teoretične osnove simuliranja elektroenergetskega sistema v realnem času, UL FE"
2011, Ljubljana Urban Rudež "Doktorska disertacija, Adaptivne sheme podfrekvenčnega razbremenjevanja v sodobnih elektroenergetskih sistemih, UL FE"
2011, Ljubljana Žiga Voršič "Magisterij, Uporaba polizoliranih vodnikov pri najvišjih napetostih, UM FERI"
2011, Ljubljana Andrej Debenjak "Diploma, Uporaba elektrokemične impedančne spektroskopije v sistemih s PEM gorivnimi celicami, UL FE"
2011, Ljubljana Rok Pučko "Diploma, Bilateralno teleoperiran kolesni mobilni robot, UM FERI"
2010, Maribor Uroš Kerin "Doktorska disertacija, Razvoj orodij za oceno dinamične sigurnosti elektroenergetskih sistemov, UL FE"
2010, Maribor Damjan Kovačič Diploma, Optimalni režim obratovanja usmerniških skupin v TALUM Kidričevo, UM FERI
2010, Maribor Jernej Otič "Diploma, Izvedba mehkega regulatorja mobilnega robota s poljem programirljivih logičnih vrat, UM FERI"
2010, Maribor Sandi Ferjančič Diploma, Dinamični model asinhronskega motorja, UL FE
2009, Ljubljana Lovrenc Gašparin "Doktorska disertacija, Detekcija in analiza dodatnih harmonskih komponent samodržnega vrtilnega momenta sinhronskega motorja s trajnimi magneti, UL FE"
2009, Ljubljana Tadej Florjančič Diploma, Sinhroni pretvornik navzdol, UL FE
2009, Ljubljana Matej Mlakar Diploma, Male črpalne hidroelektrarne na Pohorju, UM FERI
2009, Ljubljana Bojan Kutnjak Diploma, Analiza, sinteza in preizkus vodenja dvojno napajanega asinhronskega generatorja, UM FERI
  1. https://www.cigre-cired.si/wp-content/uploads/2018/06/Dosedanji_prejemniki_priznanj_po_letu_2000-2017.pdf