Bedjaničeva nagrada

nagrada za dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije

Bedjaničeve nagrade se podeljuje za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije od leta 1970 dalje. Nagrada se podeljuje v sodelovanju z ljubljansko in mariborsko univerzo ter Združenja slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED v čast prof. dr. Vratislavu Bedjaniču. Nagrajena dela predstavljajo visoko raziskovalno in strokovno relevantnost ter uporabnost rezultatov in dosežkov v gospodarstvu. Večina od nagrajencev so danes ugledni raziskovalci, univerzitetni profesorji, gospodarstveniki in strokovnjaki z mednarodnim ugledom v evropskih in svetovnih strokovnih združenjih.


Seznam nagrajencev od leta 2009 [1]

Leto, mesto podelitve Ime nagrajenca Tema
2022, Maribor Tadej Škrjanc Doktorska disertacija, Prilagodljivo decentralizirano pod-frekvenčno razbremenjevanje v elektroenergetskih sistemih, UL FE
2022, Maribor Ermin Rahmanović Magisterij (bolonj. študij), Analiza zgodovinsko odvisnih histereznih modelov mehkomagnetnih materialov, UM FERI
2022, Maribor Aljaž Trupej Magisterij (bolonj. študij), Analiza vplivov obratovanja statičnega sinhronskega serijskega kompenzatorja na delovanje zaščite prenosnih vodov z uporabo simulatorja v realnem času in zaprti zanki, UM FERI
2021,

Ljubljana

Mitja Antončič Doktorska disertacija, Ocenjevalnik stanja srednjenapetostnega in nizkonapetostnega distribucijskega omrežja z uporabo Kalmanovega filtra, UL FE
2021,

Ljubljana

Luka Zidarič Magisterij (bolonj. študij), Vztrajnostne mase v elektroenergetskem sistemu Slovenije, UL FE
2021,

Ljubljana

Blaž Okorn Magisterij (bolonj. študij), Koordinacija aktivnih odjemalcev s platformo Etherum, UL FE
2020,

Maribor

Mitja Kolenc Doktorska disertacija, Komunikacijski sistemi za spremljanje podatkov o razpršenih virih energije, UL FE
2020,

Maribor

Rok Rečnik Magisterij (bolonj. študij), Določanje napolnjenosti baterij z uporabo umetnega nevronskega omrežja, UM FERI
2020,

Maribor

Mitja Garmut Magisterij (bolonj. študij), Primerjava različnih topologij statorjev za brezkrtačne enosmerne (BLDC) Motorje, UM FERI
2019,

Ljubljana

Gorazd Bone Doktorska disertacija, Posplošitev modeliranja regulabilnih elementov elektroenergetskega sistema pri analizi stacionarnih stanj, UL FE
2019,

Ljubljana

Tim Kamenšek Magisterij (bolonj. študij), Izvedba indirektnega vektorskega vodenja asinhronskega stroja z uporabo razvojenga orodja Texas Instruments Launchpad, UM FERI
2019,

Ljubljana

Ana Kerbler Magisterij (bolonj. študij), Regulacija napetosti elektroenergetskega sistema s centralnim regulatorjem, UM FERI
2018,

Maribor

Primož Sukič Doktorska disertacija, Fotonapetostne elektrarne kot vodeni aktivni členi razdeljevalnih omrežij, UM FERI
2018,

Maribor

Martin Rožej Magisterij (bolonj. študij), Enofazni serijski aktivni močnostni filter, UL FE
2018,

Maribor

Gašper Habjan Magisterij (bolonj. študij), Nehomogeno porazdeljen magnetni pretok v jedru tranformatorja za uporovno točkovno varjenje, UM FERI
2017, Ljubljana Blaž Kirn Doktorska disertacija, Zmogljivost sončnih fotonapetostnih elektrarn skozi življenjski cikel, UL FE
2017, Ljubljana Loris Somi Magisterij (bolonj. študij), Optimalna uskladitev usmerjenih nadtokovnih relejev v radialnih in zazankanih omrežjih z integrirano razpršeno proizvodnjo, UM FERI
2017, Ljubljana Jani Frank Magisterij (bolonj. študij), Testiranje pretvorniških naprav s simulatorji v realnem času in metodami HIL, UL FE
2016, Maribor Klemen Stopar Doktorska disertacija, Razvoj in analiza obloka v elektro-obločni peči z optimiranjem gibanja elektrod, UM FERI
2016, Maribor Borut Prašnikar Magisterij (univerz. študij), Zasnova in razvoj dušilke za energetski transformator, UL FE
2016, Maribor Andrej Mohar Magisterij (bolonj. študij), Magnetno justiranje relejev FI (februar 2016), UM FERI
2016, Maribor Gregor Černe Magisterij (bolonj. študij), Kratkoročno napovedovanje porabe električne energije z uporabo mehkih Takagi- Sugeno modelov, UL FE
2015, Ljubljana Tine Konjedic Doktorska disertacija, Uporaba tehnike mehkega preklapljanja za izboljšanje učinkovitosti in povečanje gostote moči enofaznega pretvornika s korekcijo faktorja moči, UM FERI
2015, Ljubljana Primož Bergoč Magisterij (univerz. študij), Turbinski regulator za male hidroelektrarne, UL FE
2015, Ljubljana Mitja Breznik Diploma (univerz. študij), Identifikacija vplivnih fenomenov izgub v železu sinhronskega stroja s trajnimi magneti, UL FE
2015, Ljubljana Teodora Dimitrovska Diploma (univerz. študij), Ocenjevanje vztrajnostne konstante EES s pomočjo WAMS meritev, UL FE
2014, Maribor Martin Petrun Doktorska disertacija, Modeliranje in analiza magnetnih komponent v močnostnih DC-DC.pretvornikih, UM FERI
2014, Maribor Tomaž Rezar Diploma (univerz. študij), Načrtovanje vgradnje daljinsko vodenih ločilnih mest v omrežje Elektra Celje, UM FERI
2014, Maribor Luka Košir Diploma (univerz. študij), Avtomatizirano preizkuševališče komponent električnih pogonov, UL FE
2013, Ljubljana David Stojan Doktorska disertacija, Brezsenzorsko vodenje sinhronskega stroja s trajnimi magneti za puhala s širokim razponom hitrosti vrtenja, UM FERI
2013, Ljubljana Miha Čuk Magisterij (univerz. študij), Zasnova in izvedba izmeničnega presmernika visoko učinkovitih obtočnih črpalk, UL FE
2013, Ljubljana Primož Sukič Magisterij (bolonj. študij), Realizacija vodenja za optimalno izkoriščanje železnega jedra varilnega transformatorja, UM FERI
2012, Maribor Klemen Drobnič Doktorska disertacija, Detekcija zloma rotorskih palic v asinhronskem motorju, UL FE
2012, Maribor Marjan Stegne Magisterij, Razpoznavanje delnih praznitev v dielektrikih s pomočjo Weibullove porazdelitve, UM FERI
2012, Maribor Jernej Černelič Diploma, Laboratorijski prototip statičnega kompenzatorja, UM FERI
2012, Maribor Gorazd Bone Diploma, Teoretične osnove simuliranja elektroenergetskega sistema v realnem času, UL FE
2011, Ljubljana Urban Rudež Doktorska disertacija, Adaptivne sheme podfrekvenčnega razbremenjevanja v sodobnih elektroenergetskih sistemih, UL FE
2011, Ljubljana Žiga Voršič Magisterij, Uporaba polizoliranih vodnikov pri najvišjih napetostih, UM FERI
2011, Ljubljana Andrej Debenjak Diploma, Uporaba elektrokemične impedančne spektroskopije v sistemih s PEM gorivnimi celicami, UL FE
2011, Ljubljana Rok Pučko Diploma, Bilateralno teleoperiran kolesni mobilni robot, UM FERI
2010, Maribor Uroš Kerin Doktorska disertacija, Razvoj orodij za oceno dinamične sigurnosti elektroenergetskih sistemov, UL FE
2010, Maribor Damjan Kovačič Diploma, Optimalni režim obratovanja usmerniških skupin v TALUM Kidričevo, UM FERI
2010, Maribor Jernej Otič Diploma, Izvedba mehkega regulatorja mobilnega robota s poljem programirljivih logičnih vrat, UM FERI
2010, Maribor Sandi Ferjančič Diploma, Dinamični model asinhronskega motorja, UL FE
2009, Ljubljana Lovrenc Gašparin Doktorska disertacija, Detekcija in analiza dodatnih harmonskih komponent samodržnega vrtilnega momenta sinhronskega motorja s trajnimi magneti, UL FE
2009, Ljubljana Tadej Florjančič Diploma, Sinhroni pretvornik navzdol, UL FE
2009, Ljubljana Matej Mlakar Diploma, Male črpalne hidroelektrarne na Pohorju, UM FERI
2009, Ljubljana Bojan Kutnjak Diploma, Analiza, sinteza in preizkus vodenja dvojno napajanega asinhronskega generatorja, UM FERI
  1. https://www.cigre-cired.si/wp-content/uploads/2018/06/Dosedanji_prejemniki_priznanj_po_letu_2000-2017.pdf