Basist je glasbenik, ki je lahko:

  • pevec, ki poje:
  • bariton (1. bas), srednji moški glas
  • bas (2. bas), najnižji moški glas
  • instrumentalist: