Bartol I. Krški (Frankopan)

hrvaški plemič

Bartol I. Krški ali Krški grof (? — Krk, pred 5. majem 1198.), je bil hrvaški plemič, iz hrvaške plemiške rodbine Frankopanov. Bil je sin krškega grofa Dujma I. Z bratom Vidom I. je 23. 8. 1163 v dosmrtno uživanje dobil krško grofijo, ki jo je do tedaj imel njun oče, z obvezo plačila letne dajatve v višini 350 bizantinskih zlatnikov Benečanom. Leta 1181 je pomagal Benečanom, da so obdržali svoje posesti v Dalmaciji pred osvajanjem hrvaško-ogrskega kralja Bele III, katerega oblast je segala do meja krških posesti. Brata sta otok Krk leta 1191 utrdila z izgradnjo gradu s sodiščem in ječo. Po bratovi smrti je Bartol sam upravljal z grofijo Krk kot beneški podanik. Leta 1197 je bil v sporu s podložniki zaradi neplačevanja dajatev, kar je v sporu reševal posebni odposlanec beneškega doža Enrica Dandola, ki je presodil v korist grofa Bartola. Razsodil je, da mora okoli 300 Krških podložnikov grofu plačati zaostale dajatve.

ViriUredi

  • Tulić, Damir. Frankopani, Knezovi Krčki, 1115-1480. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. [1]
  • I. Kukuljević Sakcinski: Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, 2. Zagreb 1875.
  • F. Šišić: O Bartolu knezu modruškomu. Vjestnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva, 1899, 1, str. 156–161.
  • T. Smičiklas: Diplomatički zbornik, 2. Zagreb 1904. — F. Šišić: Poviest Hrvata za kraljeva iz doma Arpadovića (1102–1301), 1. Zagreb 1944, 115.
  • N. Klaić: Knezovi Frankapani kao krčka vlastela. Krčki zbornik, 1970, 1, str. 129–131, 155–156, 170.

Zunanje povezaveUredi