Bar (računalništvo)

Bar je metasintaktična spremenljivka, ki se v računalništvu veliko uporablja za abstraktno predstavitev podatkov in se lahko uporabi za predstavitev katerega koli dela zapletenega sestava ali ideje, npr. podatkov, spremenljivk, funkcij, ukazov. Foo se pogosto kombinira z metaskladenjskima spremenljivkama foo in foobar. Beseda bar sicer v računalništvu nima nobenega drugega pomena in je le pogosto uporabljena logična reprezentacija, ki se uporablja podobno kot črki x in y v algebri.

Zgled (psevdokoda) uredi

Predpostavimo dve funkciji: FOO in BAR
 FOO kliče funkcijo BAR 
 BAR vrne podatek BAZ

Kadar se sklicujemo na več kot eno abstraktno danost, se za drugo in tretjo danost uporabljajo izrazi bar in baz. Z drugimi besedami, izraz bar kaže na obstoj primarne danosti foo itd.

Glej tudi uredi

Referenca uredi