Atika je pokrajina in okrožje v osrednji Grčiji. Glavno mesto okrožja so Atene. V širšem pomenu je Atika polotok na jugu Balkana v Egejskem morju, ki se v ozkem pasu kopnega, ki ga seka Korintski prekop, stika s precej večjim polotokom Peloponezom. Atika v tem pomenu obsega vsaj še Beocijo in se na ozemlju le-te stika s Korintskim zalivom, ki je del Jonskega morja na zahodu in meji na otok Evboja v Egejskem morju na vzhodu.

Lega Atike v Grčiji