Arteški vodnjak je objekt - črpališče vode, ki zagotavlja zajem in koriščenje vode, zajete med dvema neprepustnima vodonosnikoma. Voda mora biti zajeta med dvema neprepustnima vodonosnikoma, hkrati pa mora biti oblika podzemnega zajetja vode ustrezne oblike; take, ki omogoča nastanek hidravličnega tlaka. Če prevrtamo zgornjo neprepustno plast, bo voda zaradi pritiska samodejno prišla na površje.

Princip arteškega izvira.

Pojav je najbolj znan v Avstraliji in v Ameriki. Arteški vodnjaki nosijo ime po francoski pokrajini Artois.

Pri arteških vodah je hidravlična moč curka tako velika, da voda sama po sebi priteče na površje, ne da bi bile potrebne črpalke.

V naravi so znani tudi arteški izviri, ki se oblikujejo zaradi stalnega pritiska arteške vode na zgornjo plast vodonosnika, ki se zaradi erozije vode predre, pri tem pa voda pod pritiskom bruhne na površino.