V kemiji je amid ena od dveh vrst spojin:

Amidna funkcionalna skupina
Amidi vsebujejo konjugirani sistem atomov kisika, dušika in ogljika, sestavljen iz molekulskih orbital, ki jih zasedajo delokalizirani elektroni. Zgoraj je prikazana ena od n molekulskih orbital v formamidu.

Amidi so najstabilnejša karbonilna funkcionalna skupina.

Amidi imajo lahko tudi ciklično obliko molekule. Pri ciklični obliki pa imajo drugačno ime - laktami