Alternativna tehnologija

Alternativna tehnologija (tudi zelena tehnologija) je tehnologija, ki je prijaznejša do okolja z vidika okoljevarstva od funkcijsko enakih tehnologij, ki prevladujejo v današni praksi.

Vetrna turbina, ena od alternativnih oblik pridobivanja energije

Cilj alternativne tehnologije je učinkovita raba virov v nasprotju s praksami, ki se uporabljajo danes.Glavni cilj alternativne tehnologije je povzročiti minimalno škodo v okolju, po dostopni ceni in hkrati doseči ustrezno stopnjo nadzora procesa.Ta tehnologija je zelo pomembna za države v razvoju zaradi nizke cene in enostavnega vzdrževanje.

Alternativne tehnologije so del okoljske politike za zaščito okolja. Nastajajo nekatera vprašanja ki se nanašajo na alternativne tehnologije:

 • so prektične za široko uporabo ne glede na njihovo stroškovno učinkovitost
 • ali bi širitev uporabe negativno vplivala na gospodarstvo,način življenja in okolje
 • kako uvesti hitre spremembe: z dodelovanjem subvencij ali z zakonom omejiti uporabo tehnologij, ki so škodljive okolju.
 • kakšne spremembe bi bilo treba uvesti in kako jih financirati; katera področja alternativnih tehnologij je treba uvesti.

Izraz je izumil Peter Harper, ustanovni član Centra za alternativne tehnologije, North Wales (znani kot "Quarry"), v reviji Undrecurrents v sedemdesetih.

Ta tehnologija se lahko najbolj razvije v proizvodnih industrijskih obratih v manjših regijah. Taki obrati imajo pomembno vlogo pri post-revolucionarne družbe. Organizacija kolektivnega načina življenja s popolno razvito ustrezno tehnologijo se bo izkazala kot izredno pomembna, ko pride čas temeljnih sprememb v gospodarstvu.

— P.Harper, 1970

Gibanje za alternativno tehnologijo je razvilo vizijo družbe, ki jo sestavljajo navadni ljudje, ki živijo v avtonomnih samozadostnih skupnostih (na vasi ali okolici mesta). Vrtovi z naprednimi okoljskimi rešitvami, polja z različnimi pridelki in nizko-produktivna gospodarstva, odpadne vode spremenjene v gnojila za vrtove in pridobivanje bioplina za pridobivanje energije in potrebe gospodinjstev, zgrajene sončne elektrarne, ogrevanje in pridobivanje tople vode , veter za proizvodnjo elektrike, male obrtne delavnice za proizvodnjo orodij in popravila, itd...

Nekatere alternativne tehnologije so bile v preteklosti, ali bodo v prihodnosti na široko sprejeta, zato jih ne moremo več šteti kot »alternativne« na primer uporaba vetrne elektrarne za proizvodnjo električne energije.

Med alternativne tehnologije spadajo:

 1. anaerobna razgradnja biomase (pridobivanje bioplina)
 2. kompostiranje
 3. gorivne celice z močnim oksidom kot elektroitom
 4. goriva za avtomobile razen bencina in nafte
 5. uporaba komunalnih vod
 6. uporaba fotocelic za pridobivanje električne energje s pomočjo sončne energije
 7. mehanično biološka obdelava odpadkov
 8. recikliranje
 9. vetrne elektrarne