Alohtona vrsta je organizem, ki je bil priseljen od drugod s pomočjo človeka (npr.želva rdečevratka, zlata ribica...). Ti organizmi si na našem območju najdejo dovolj hrane, dovolj prostora da bi se lahko razmnožili in preživeli. Vnos tujih rastlin in živali se povečuje s transportom, trgovino in turizmom tako omogočajo lažje premike kajti po naravni poti to nebi bilo mogoče zaradi biogeografskih ovir.