FIDE Album

(Preusmerjeno s strani Album FIDE)

FIDE Album je publikacija, ki ga izdaja Splošna komisija FIDE za problemski šah (PCCC) in vsebuje najboljše šahovske probleme in študije določenega (običajno triletnega) obdobja. Ob začetku izdajanja so izdali tudi retrospektivne albume 1914-44 in 1945-55, načrtovan pa je bil tudi album s problemi iz obdobja do leta 1914, vendar ni bil nikoli realiziran.

Naslovnica FIDE Albuma 1914-1944/III

Probleme in študije, ki so kandidati za uvrstitev v album ocenijo trije sodniki z ocenami od 0 do 5. V Album so uvrščeni problemi, ki imajo vsoto ocen vsaj 8 (včasih le 7,5).

Uvrstitev probemov v Album je tudi sodilo za podeljevanje nazivov v problemskem šahu. Vsak uvrščen problem prinaša avtorju 1 točko, študija pa 1,66 točke; če je problem soavtorski, se točke razdelijo.

Za naslov mojster FIDE potrebuje sestavljalec problemov 12 točk, za naslov mednarodni mojster 25 točk, za velemojstrski naslov pa 70 točk, ki pa seveda niso nujno dosežene v enem albumu.

Danes so v Albumu naslednje zvrsti problemov:

Prve albume FIDE je urejal Nenad Petrović, do leta 1985 so izhajali v Zagrebu.

Dosedaj so izšli albumi (poleg je leto izdaje in število problemov):

 1. 1914-44 I 1972 72 (Petrović, Nenad - urednik, FIDE Album: 1914-1944/I. Zagreb 1971. (COBISS))
 2. 1914-44 II 1972 1278
 3. 1914-44 III 1975 806
 4. 1945-55 1964 1891
 5. 1956-58 1961 661
 6. 1959-61 1966 738
 7. 1962-64 1968 908
 8. 1965-67 1976 800
 9. 1968-70 1977 805
 10. 1971-73 1978 800
 11. 1974-76 1980 800
 12. 1977-79 1984 800
 13. 1980-82 1988 1083
 14. 1983-85 1992 1103
 15. 1986-88 1995 1114
 16. 1989-91 1997 1056
 17. 1992-94 2001 963
 18. 1995-97 2004 1153
 19. 1998-2000 v pripravi
 20. 2000-2002 v pripravi

Zunanje povezave uredi