10. kranjski deželni zbor

Deseti sklic kranjskega deželnega zbora je deloval od 1901 do 1908.

Sestava uredi

Splošna kurija uredi

Kmečka kurija uredi

Mestna kurija uredi

Veleposest uredi

Veleposestniki so svoje poslance volili 24. septembra 1901.

  • Oton Apfaltrer von Alpfaltrern
  • Jožef Anton grof Barbo
  • Franc vitez Langer, umrl 10. decembra 1904
  • Leopold baron Liechtenberg
  • Karel Luckmann, umrl 24. julija 1906
  • Friderik baron Rechbach
  • Adolf Schaffer, umrl 24. januarja 1905
  • Jožef baron Schwegel
  • Anton Ulm, odstopil 1905/1906
  • Alfonz baron Wurzbach

Izvoljeni na nadomestnih volitvah

Virilist uredi