10. kranjski deželni zbor

Deseti sklic kranjskega deželnega zbora je deloval od 1901 do 1908.

SestavaUredi

Splošna kurijaUredi

Kmečka kurijaUredi

Mestna kurijaUredi

VeleposestUredi

Veleposestniki so svoje poslance volili 24. septembra 1901.

  • Oton Apfaltrer von Alpfaltrern
  • Jožef Anton grof Barbo
  • Franc vitez Langer, umrl 10. decembra 1904
  • Leopold baron Liechtenberg
  • Karel Luckmann, umrl 24. julija 1906
  • Friderik baron Rechbach
  • Adolf Schaffer, umrl 24. januarja 1905
  • Jožef baron Schwegel
  • Anton Ulm, odstopil 1905/1906
  • Alfonz baron Wurzbach

Izvoljeni na nadomestnih volitvah

VirilistUredi