Življenje moje – mojega dela sad

Življenje moje – mojega dela sad (COBISS) je zbirka pesmi, ki jih je zapisala Danica Elbl. Izšla je leta 2008 v samozaložbi. Govorijo o avtorici in njeni družini.

VsebinaUredi

Pesniška zbirka je razdeljena na deset poglavij: življenje moje – mojega dela sad, svet teme, krutost sveta, hodimo po isti poti, čustva, pogrešam te, posvečene vam, za trto in dom, praznični dan in pot do srca.

AnalizaUredi

Pesmi so lirične, saj so izrazito čustveno obarvane. Izvirajo iz avtoričinega notranjega doživljanja sveta. Preproste so v besedi in slogu in realistično prepletene v odnosu do življenja, kakor ga je sama občutila. V pesmi vnaša vrednote, med katere prišteva družino, prijateljstvo, pristne odnose med ljudmi ter pomen domačega kraja in korenin posameznika.