Žilje

Žilje, ob Krki, nem. Sillebrücke, naselje karantanskega izvora v današnji južnokoroški tržni občini Štalenska gora na levem bregu reke Krke.[1]

SkliciUredi

  1. Pavel Zdovc: Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem, razširjena izdaja. Die slowenischen Ortsnamen in Kärnten, erweiterte Auflage, Ljubljana 2010