Žižkov televizijski stolp

Žižkov televizijski stolp (visok 216 m) je bil zgrajen med letoma 1985 in 1992 v Pragi oz. praški četrti Žižkov na Češkem. Stolp je tudi član Svetovne zveze visokih stolpnic.

Žižkov televizijski stolp v Pragi