Žanr (likovna umetnost)

Žanr je upodabljanje prizorov iz vsakodnevnega življenja ljudi.

Glede na tematiko ga delimo:

  • portretni žanr, upodobitve predstavnike stanov v določenem okviru dejavnosti.
  • čiste žanrske prizore v katerih nastopajo predvsem anonimni, le s stanovsko pripadnostjo zaznamovani protagonisti.

Glede na različne družbene razrede ločimo:

  • meščanski
  • kmečki
  • aristokratski žanr

Glede na stanovsko pripadnost pa poznamo

kadar so prizori postavljeni v krajino, govorimo o žanrskem prizoru v krajini.

Glasba

V žanrskem motivu so lahko uprizorjeni tudi mitološki, historični ali pobožni prizori, seveda pa tovrstni način predstavljanja snovi, ki v bistvu ni žanrska, izključuje monumentalnost, patos ali globoko čustvenost.

Glej tudiUredi